Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 11660 rezultata)
 1. Rev2 1804/2018 3.5.15.4.3; nepoštovanje radne discipline

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 1804/2018 / Datum: 27.05.2020.

    U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud u veću sastavljenom od sudija Jasminke Stanojević, predsednika veća, Biserke Živanović i Spomenke Zarić, članova veća, u parnici tužioca AA iz..., čiji je punomoćnik Malina Đokić, advokat iz..., protiv tuženog „BB“ a.d ...

 2. Rev2 2570/2018 3.5.15.4.8; tehnološki višak

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 2570/2018 / Datum: 27.05.2020.

    Vrhovni kasacioni sud u veću sastavljenom od sudija Jasminke Stanojević, predsednika veća, Biserke Živanović i Spomenke Zarić, članova veća, u parnici tužioca AA iz..., čiji je punomoćnik Aleksandar Ostojin, advokat iz..., protiv tuženog DOO „BB“..., či ...

 3. Kzz 372/2020 bitna povreda odredaba kriv. postupanja; čl. 438 st. 1 t. 7 zkp

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 372/2020 / Datum: 27.05.2020.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića, Biljane Sinanović, Milunke Cvetković i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Milom Ristić, kao zapisničarem ...

 4. Rž1 u 38/2020 1.6.6.7; pravni lekovi za ubrzanje postupka; 1.6.6.6.3; ponašanje suda

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 38/2020 / Datum: 27.05.2020.

    Vrhovni kasacioni sud, sudija Katarina Manojlović Andrić, u predmetu predlagača AA iz..., opština..., čiji je punomoćnik Mihajlo Pavlović, advokat iz..., ulica..., odlučujući o žalbi predlagača zbog nedonošenja odluke po prigovoru radi ubrzavanja postup ...

 5. Kzz 336/2020 usvojen zahtev; troškovnik

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 336/2020 / Datum: 27.05.2020.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića, Biljane Sinanović, Milunke Cvetković i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Snežanom Lazin, kao zapisničar ...

 6. Rev2 1782/2018 3.5.16.2; rokovi za zaštitu prava

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 1782/2018 / Datum: 27.05.2020.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Jasminke Stanojević, predsednika veća, Spomenke Zarić i Biserke Živanović, članova veća, u parnici tužioca AA iz..., čiji je punomoćnik Srđan Tufegdžić, advokat iz..., protiv tuženog „BB“ ...

 7. Rev 984/2020 3.19.1.25.1.4; posebna revizija; 3.19.1.10; troškovi postupka

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 984/2020 / Datum: 27.05.2020.

    Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija Vesne Popović, predsednika veća, Zorane Delibašić, Gordane Komnenić, Biserke Živanović i Božidara Vujučića, članova veća, u parnici tužioca AA iz..., čiji je punomoćnik Milka Vukomanović, advokat iz.. ...

 8. Kd 58/2020 nadležnost i sastav suda

  Krivična materija / Upisnici: Kd / Br. predmeta: 58/2020 / Datum: 27.05.2020.

    Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića, Biljane Sinanović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Snežanom Medenicom, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog AA, zb ...

 9. Rev2 482/2020 3.19.1.25.1.4; posebna revizija; 3.19.1.25.1.3; dozvoljenost revizije

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 482/2020 / Datum: 27.05.2020.

    Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Vesne Popović, predsednika veća, Zorane Delibašić, Gordane Komnenić, Biserke Živanović i Božidara Vujičića, članova veća, u parnici tužioca AA iz..., čiji je punomoćnik Marija Joksović, advokat iz... ...

 10. Rev2 3213/2018 3.5.15.4.8; troškovi postupka

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 3213/2018 / Datum: 27.05.2020.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Jasminke Stanojević, predsednika veća, Spomenke Zarić i Biserke Živanović, članova veća, u parnici tužioca AA iz..., čiji je punomoćnik Aleksandar Ostojin, advokat iz..., protiv tuženog DO ...

Pages