Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 13034 rezultata)
 1. Rev 2850/2020 3.19.1.25.6.3; 3.19.1.25.3

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 2850/2020 / Datum: 17.09.2020.

    Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Branislava Bosiljkovića, predsednika veća, Branke Dražić, Danijele Nikolić, Dobrile Strajina i Marine Milanović, članova veća, u parnici tužioca-protivtuženog AA iz..., čiji je punomoćnik Miroslav Mi ...

 2. R4 g 23/2020 1.6.6.7; pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: R4 g / Br. predmeta: 23/2020 / Datum: 17.09.2020.

    Vrhovni kasacioni sud, sudija Božidar Vujičić, u predmetu predlagača AA iz..., radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku, odlučujući o prigovoru predlagača za ubrzanje postupka u predmetu Vrhovnog kasacionog suda Rev 184/2020, nakon sprovedenog ispi ...

 3. Rev 3693/2019 3.1.4.17.6; imovinski odnosi članova porodične zajednice

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 3693/2019 / Datum: 17.09.2020.

    Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Branislava Bosiljkovića, predsednika veća, Branke Dražić, Danijele Nikolić, Marine Milanović i Dobrile Strajina, članova veća, u parnici tužilaca AA i BB oboje iz..., čiji je punomoćnik Mlađan Ivanov ...

 4. Kzz 280/2020 usvojen zzz; preinačeno; oslobođen optužbe

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 280/2020 / Datum: 17.09.2020.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Radmile Dragičević Dičić, predsednika veća, Radoslava Petrovića, Dragomira Milojevića, Miroljuba Tomića i Milunke Cvetković, članova veća, sa savetnikom Tatjanom Milenković, kao zapisničar ...

 5. Kzz 903/2020 odbijen zzz; elementi kriv. dela uvreda; čl. 170 st. 2

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 903/2020 / Datum: 17.09.2020.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Radmile Dragičević Dičić, predsednika veća, Radoslava Petrovića, Dragomira Milojevića, Miroljuba Tomića i Milunke Cvetković, članova veća, sa savetnikom Tatjanom Milenković, kao zapisničar ...

 6. Rev 3642/2020 3.1.4.9

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 3642/2020 / Datum: 17.09.2020.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Branislava Bosiljkovića, predsednika veća, Branke Dražić i Danijele Nikolić, članova veća, u parnici tužilje-protivtužene AA iz..., čiji je punomoćnik Dragana Damjanović advokat iz..., pro ...

 7. Rž 1 gp 12/2020 1.6.6.7; pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 12/2020 / Datum: 16.09.2020.

    Vrhovni kasacioni sud, sudija Tatjana Matković Stefanović, u postupku zaštite prava na suđenje u razumnom roku predlagača IK – SPEDITOR d.o.o. Novi Sad, čiji je punomoćnik Dane Korać, advokat u..., odlučujući o žalbi predlagača zbog nedonošenja odluke p ...

 8. Rž1 gp 10/2020 1.6.6.7; pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 10/2020 / Datum: 16.09.2020.

    Vrhovni kasacioni sud, sudija Tatjana Matković Stefanović, u postupku za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku predlagača „Graditelj – Projekt“ d.o.o. Kovin, postupajući po žalbi predlagača izjavljenoj protiv rešenja Privrednog apelacionog suda R4 i ...

 9. Rž1 gp 13/2020 1.6.6.7; pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 13/2020 / Datum: 16.09.2020.

    Vrhovni kasacioni sud, sudija Tatjana Matković Stefanović, u postupku za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku predlagača Preduzeće za proizvodnju i prodaju softvera „Adacco.net“ d.o.o. Beograd, čiji je punomoćnik Svetlana Bobić, advokat iz..., postu ...

 10. Rž1 gp 9/2020 1.6.6.7; pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 9/2020 / Datum: 16.09.2020.

    Vrhovni kasacioni sud, sudija Tatjana Matković Stefanović, u postupku zaštite prava na suđenje u razumnom roku predlagača Aerodrom „Nikola Tesla“ a.d. Beograd- Surčin, koga zastupa Nebojša Samardžić, advokat iz..., radi ubrzanja, postupajući po žalbi pr ...

Pages