Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 12003 rezultata)
 1. R 81/2020 3.21; delegacija nadležnosti

  Građanska materija / Upisnici: R / Br. predmeta: 81/2020 / Datum: 18.06.2020.

    Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Branka Stanića, predsednika veća, Tatjane Matković Stefanović i Tatjane Miljuš, članova veća, u parnici tužioca AA iz..., čiji je punomoćnik Igor Milojević, advokat u..., protiv tužene Republike Srbi ...

 2. Kzz 457/2020 2.4.1.22.1.7; nepravilna odluka o troškovima krivičnog postupka

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 457/2020 / Datum: 18.06.2020.

    U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Dragana Aćimovića, Miroljuba Tomića, Jasmine Vasović i Radoslava Petrovića, članova veća, sa savetnikom Irinom Ristić, kao zapisničarem, u krivičnom pr ...

 3. Kzz 412/2020 2.4.1.22.1.2.2; pogrešna primena zakona

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 412/2020 / Datum: 18.06.2020.

    U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Dragana Aćimovića, Miroljuba Tomića, Jasmine Vasović i Radoslava Petrovića, članova veća, sa savetnikom Irinom Ristić, kao zapisničarem, u krivičnom pr ...

 4. Kd 71/2020 delegacija strane države

  Krivična materija / Upisnici: Kd / Br. predmeta: 71/2020 / Datum: 18.06.2020.

    Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Dragana Aćimovića i Miroljuba Tomića, članova veća, sa savetnikom Irinom Ristić, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog AA, zbog krivičnog dela neovlašć ...

 5. Kzz 449/2020 nezakoniti dokazi; 2.4.1.8.1

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 449/2020 / Datum: 18.06.2020.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Dragana Aćimovića, Miroljuba Tomića, Jasmine Vasović i Radoslava Petrovića, članova veća, sa savetnikom Irinom Ristić, kao zapisničarem, u krivičnom pred ...

 6. Rev2 1393/2017 3.5.15.4.4

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 1393/2017 / Datum: 17.06.2020.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud u veću sastavljenom od sudija Jasminke Stanojević, predsednika veća, Spomenke Zarić i Biserke Živanović, članova veća, u parnici tužilaca AA, BB i VV, svi iz..., čiji je punomoćnik Nataša Dragović Raković, advokat iz..., ...

 7. Kzz 471/2020 nezakonit dokaz

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 471/2020 / Datum: 17.06.2020.

    U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića, Biljane Sinanović, Milunke Cvetković i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Snežanom Lazin, kao zapisnič ...

 8. Rev 2374/2020 3.1.4.9; vršenje roditeljskog prava

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 2374/2020 / Datum: 17.06.2020.

    U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zvezdane Lutovac, predsednika veća, Jelene Borovac i Dragane Marinković, članova veća, u parnici tužioca AA iz..., čiji je punomoćnik Lazar Guteša, advokat iz..., protiv tužene BB iz..., ...

 9. Rev2 2663/2018 3.5.9; zarada, minimalna zarada, minimalna cena rada, naknada zarade i druga primanja

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 2663/2018 / Datum: 17.06.2020.

    U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud u veću sastavljenom od sudija: Vesne Popović, predsednika veća, Zorane Delibašić i Gordane Komnenić, članova veća, u pravnoj stvari tužioca AA iz..., čiji je punomoćnik Snežana Knežević Radovanović, advokat iz..., prot ...

 10. Kzz 478/2020 nezakonit dokaz

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 478/2020 / Datum: 17.06.2020.

    U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića, Biljane Sinanović, Milunke Cvetković i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Snežanom Lazin, kao zapisnič ...

Pages