Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 14660 rezultata)
 1. Rev2 554/2017 3.5.9

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 554/2017 / Datum: 10.12.2020.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Branislava Bosiljkovića, predsednika veća, Katarine Manojlović Andrić, Dobrile Strajina, Marine Milanović i Slađane Nakić Momirović, članova veća, u parnici tužilaca AA iz... i BB iz..., čiji je punomo ...

 2. Rev2 2201/2019 3.5.16.1; uslovi za sudsku zaštitu

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 2201/2019 / Datum: 10.12.2020.

  Vrhovni kasacioni sud u veću sastavljenom od sudija: Slađane Nakić Momirović, predsednika veća, Marine Milanović i Dobrile Strajina, članova veća, u pravnoj stvari tužioca AA iz..., čiji su punomoćnici Milan Drobac i Đorđe Drobac, advokati iz..., protiv t ...

 3. Kd 164/2020 nadležnost i sastav suda

  Krivična materija / Upisnici: Kd / Br. predmeta: 164/2020 / Datum: 09.12.2020.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića i Biljane Sinanović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Snežanom Lazin, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog AA z ...

 4. Kzz 1353/2020 troškovi kriv. postupka

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1353/2020 / Datum: 09.12.2020.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića, Biljane Sinanović, Milunke Cvetković i Radoslava Petrovića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Vesnom Zarić, kao zapisni ...

 5. R4 u 3/2020 1.6.6.7; pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: R4 u / Br. predmeta: 3/2020 / Datum: 08.12.2020.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Katarina Manojlović Andrić, u predmetu predlagača AA iz..., BB iz..., VV iz..., GG iz..., DD iz..., ĐĐ iz..., EE iz..., ŽŽ iz..., ZZ iz..., II iz..., JJ iz... i KK iz..., čiji je zajednički punomoćnik Adamovska Mara, a punomo ...

 6. Kzz 1369/2020 nepostojanje elemenata kriv.dela; nezakonit dokaz

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1369/2020 / Datum: 08.12.2020.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Dragana Aćimovića, Jasmine Vasović, Veska Krstajića i Biljane Sinanović, članova veća, sa savetnikom Vesnom Veselinović, kao zapisničarem, u krivičnom pr ...

 7. Kzz 1378/2020 pogrešna primena zakona

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1378/2020 / Datum: 08.12.2020.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Dragana Aćimovića, Jasmine Vasović, Veska Krstajića i Biljane Sinanović, članova veća, sa savetnikom Vesnom Veselinović, kao zapisničarem, u krivičnom pr ...

 8. Kzz 1380/2020 2.5.15.4.3; troškovi postupka

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1380/2020 / Datum: 08.12.2020.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Dragana Aćimovića, Jasmine Vasović, Veska Krstajića i Biljane Sinanović, članova veća, sa savetnikom Irinom Ristić, kao zapisničarem, u krivičnom predmet ...

 9. Kzz 1379/2020 troškovi postupka

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1379/2020 / Datum: 08.12.2020.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Dragana Aćimovića, Jasmine Vasović, Veska Krstajića i Biljane Sinanović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Marijom Ribarić, kao zapisn ...

 10. Kzz 1176/2020 odbijen zahtev; 439 t. 2 u v. čl. 438 st. 1 tač. 1 zkp; 438 st. 2 tač. 1 zkp

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1176/2020 / Datum: 03.12.2020.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Radmile Dragičević Dičić, predsednika veća, Radoslava Petrovića, Dragomira Milojevića, Milunke Cvetković i Dragana Aćimovića, članova veća, sa savetnikom Tatjanom Milenković, kao zapisniča ...

Pages