Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 12100 rezultata)
 1. Rev2 3993/2019 3.19.1.25.1.3; dozvoljenost revizije

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 3993/2019 / Datum: 24.06.2020.

    Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zvezdane Lutovac, predsednika veća, Jelene Borovac i Dragane Marinković, članova veća, u parnici iz radnog odnosa tužioca AA iz..., protiv tuženog Javne medijske ustanove „Radio televizija Srbije“, B ...

 2. Kzz RZ 1/2020 prekoračenje optužbe; nepostojanje elemenata krivičnog dela

  Krivična materija / Upisnici: Kzz RZ / Br. predmeta: 1/2020 / Datum: 23.06.2020.

    U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Miroljuba Tomića, Jasmine Vasović, Biljane Sinanović i Veska Krstajića, članova veća, sa savetnikom Olgicom Kozlov, kao zapisničarem, u krivičnom predm ...

 3. Kzz 502/2020 nepostojanje elemenata krivičnog dela

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 502/2020 / Datum: 23.06.2020.

    U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Miroljuba Tomića, Jasmine Vasović, Dragomira Milojevića i Veska Krstajića, članova veća, sa savetnikom Vesnom Veselinović, kao zapisničarem, u krivično ...

 4. Kzz 512/2020 nepostojanje elemenata krivičnog dela

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 512/2020 / Datum: 23.06.2020.

    U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Miroljuba Tomića, Jasmine Vasović, Dragomira Milojevića i Veska Krstajića, članova veća, sa savetnikom Vesnom Veselinović, kao zapisničarem, u krivično ...

 5. Rž1 u 58/2020 1.6.6.7; pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 58/2020 / Datum: 22.06.2020.

    Vrhovni kasacioni sud, sudija Katarina Manojlović Andrić, u predmetu predlagača AA iz..., ul...., čiji je punomoćnik Ljilja Krstić, advokat iz..., ul...., odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj protiv rešenja Upravnog suda R4 u 79/20 od 15.05.2020. g ...

 6. Rž1 u 59/2020 1.6.6.7; pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 59/2020 / Datum: 22.06.2020.

    Vrhovni kasacioni sud, sudija Katarina Manojlović Andrić, u predmetu predlagača AA iz..., ul...., čiji je punomoćnik Jasmina LJ. Belić, advokat iz..., ul...., odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj protiv rešenja Upravnog suda R4 u 81/20 od 15.05.202 ...

 7. Uzp 35/2020 4.1.2.7.1; zahtev za preispitivanje sudske odluke; 4.2.4; registracija privrednih subjekata

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 35/2020 / Datum: 19.06.2020.

    U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Branislava Bosiljkovića, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu Grada Niša, k ...

 8. Rev2 1311/2020 3.19.1.25.1.4 posebna revizija; 3.5.9 zarada

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 1311/2020 / Datum: 19.06.2020.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula, Branislava Bosiljkovića, Danijele Nikolić i Branke Dražić, članova veća, u parnici iz radnog odnosa tužilaca AA, BB, VV, GG i DD, svih iz. ...

 9. Rev2 2247/2016 3.19.1.25.1.4; posebna revizija; 3.19.1.26.1; radni odnosi

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 2247/2016 / Datum: 19.06.2020.

    Vrhovni kasacioni sud u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Branislava Bosiljkovića, članova veća, u parnici iz radnog odnosa tužioca AA iz..., čiji je punomoćnik Srđan Stojković, advokat iz..., p ...

 10. R 81/2020 3.21; delegacija nadležnosti

  Građanska materija / Upisnici: R / Br. predmeta: 81/2020 / Datum: 18.06.2020.

    Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Branka Stanića, predsednika veća, Tatjane Matković Stefanović i Tatjane Miljuš, članova veća, u parnici tužioca AA iz..., čiji je punomoćnik Igor Milojević, advokat u..., protiv tužene Republike Srbi ...

Pages