Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 16494 rezultata)
 1. Rev2 1272/2022 3.5.17.1; privremeni i povremeni poslovi; 3.5.7; preobražaj radnog odnosa

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 1272/2022 / Datum: 30.05.2022.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Branke Dražić, članova veća, u parnici tužilje AA iz..., čiji je punomoćnik Milica Leskovac, advokat iz..., protiv tuženog J ...

 2. Rev 7/2022 3.19.1.25.1; revizija

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 7/2022 / Datum: 26.05.2022.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: dr Dragiše B. Slijepčevića, predsednika veća, dr Ilije Zindovića i Tatjane Matković Stefanović, članova veća, u pravnoj stvari tužioca AA iz..., kog zastupa punomoćnik Predrag Kezić, advok ...

 3. Rev 5311/2021 3.19.1.25.1.4; 3.1.2.8.1.4

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 5311/2021 / Datum: 26.05.2022.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Vesne Subić, predsednika veća, Jelice Bojanić Kerkez, Zorana Hadžića, Dragane Mirosavljević i Dobrile Strajina, članova veća, u parnici tužioca AA iz..., čiji je punomoćnik Zoran Branovački, advokat iz ...

 4. Rev 4917/2022 1.6.6.9

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 4917/2022 / Datum: 26.05.2022.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Branislava Bosiljkovića, predsednika veća, Branke Dražić, Danijele Nikolić, Marine Milanović i Dragane Boljević, članova veća, u parnici tužilaca: AA i dr. koje sve zastupa Zoran Davinić advokat iz..., ...

 5. Rev 5776/2022 3.1.4.16.4

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 5776/2022 / Datum: 26.05.2022.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Marine Milanović, predsednika veća, Dragane Boljević i Branke Dražić, članova veća, u parnici tužioca – protivtuženog AA iz..., čiji je punomoćnik Miodrag Todorović, advokat iz..., protiv ...

 6. Rev 4771/2022 3.19.1.25.1.3

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 4771/2022 / Datum: 26.05.2022.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Branislava Bosiljkovića predsednika veća, Branke Dražić i Danijele Nikolić članova veća, u parnici tužioca AA iz..., čiji je punomoćnik Miroslav Pešić advokat iz..., protiv tuženih BB iz..., čiji je pu ...

 7. Rev 5908/2022 3.1.4.9; vršenje roditeljskog prava

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 5908/2022 / Datum: 26.05.2022.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: dr Dragiše B. Slijepčevića, predsednika veća, dr Ilije Zindovića i Tatjane Matković Stefanović, članova veća, u parnici tužioca mal. AA, čiji je zakonski zastupnik majka BB i tužilje BB iz ...

 8. Rev 3926/2022 3.1.4.18.1; zaštita od nasilja u porodici- mere zaštite

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 3926/2022 / Datum: 26.05.2022.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Branislava Bosiljkovića, predsednika veća, Branke Dražić i Danijele Nikolić, članova veća, u parnici tužilje AA iz..., sa boravištem u..., čiji je punomoćnik Miloš Garić advokat iz..., pro ...

 9. Rev2 2576/2020 3.5.6; radni odnos na određeno vreme; 3.5.15.4.2; povreda radne obaveze

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 2576/2020 / Datum: 25.05.2022.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Dobrile Strajina, predsednika veća, Gordane Komnenić i Dragane Mirosavljević, članova veća, u parnici tužilje AA iz..., čiji je punomoćnik Gordana Mladenović, advokat iz..., protiv tužene ...

 10. Rev 6417/2021 3.1.2.13.1.5; pravo zadržavanja

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 6417/2021 / Datum: 25.05.2022.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud u veću sastavljenom od sudija: Zvezdane Lutovac, predsednika veća, Dragane Marinković i Ivane Rađenović, članova veća, u parnici tužioca AA iz..., čiji je punomoćnik Gordana Primović, advokat iz..., protiv tuženog BB iz. ...

Pages