Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 250 rezultata)
 1. Rž1 gp 7/2017 dužina trajanja postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 7/2017 / Datum: 10.04.2017.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Gordana Ajnšpiler Popović, u postupku zaštite prava na suđenje u razumnom roku podnosioca „AA“ preduzetnik BB iz..., koga zastupa punomoćnik Miroslav Tešić, advokat iz..., odlučujući po žalbi predlagača protiv rešenja Privred ...

 2. Rž r 279/2016 Hitnost postupka i ponašanje suda

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž r / Br. predmeta: 279/2016 / Datum: 28.12.2016.

  Vrhovni kasacioni sud u veću sastavljenom od sudija Lidije Đukić, predsednika veća, Božidara Vujičića i Biserke Živanović, članova veća, u pravnoj stvari predlagača AA iz..., čiji je punomoćnik Maja Vojvodić, advokat iz..., radi zaštite prava na suđenje u ...

 3. Rž g 1363/2016 ponašanje suda

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž g / Br. predmeta: 1363/2016 / Datum: 21.12.2016.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Ljubice Milutinović, predsednika veća, Jasminke Stanojević i Biljane Dragojević, članova veća, u predmetu predlagača AA iz...,......, odlučujući o žalbi predlagača, izjavljenoj protiv rešenja Apelacion ...

 4. Rž g 1140/2016 Ponašanje suda i podnosioca zahteva

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž g / Br. predmeta: 1140/2016 / Datum: 21.12.2016.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija Predraga Trifunovića, predsednika veća, Zvezdane Lutovac i Jelene Borovac, članova veća, u vanparničnom predmetu predlagača AA iz..., čiji je punomoćnik Srđan Surla, advokat iz..., radi zaštite prava na ...

 5. Rž g 1135/2016 Hitnost postupka; ponašanje suda

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž g / Br. predmeta: 1135/2016 / Datum: 08.12.2016.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija Vesne Popović, predsednika veća, Lidije Đukić i Božidara Vujičića, članova veća, u pravnoj stvari predlagača AA i BB, oboje iz..., Ul.... br...., čiji je zajednički punomoćnik Branka Vojnović, advokat i ...

 6. Rž g 1000/2016 doprinos predlagača

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž g / Br. predmeta: 1000/2016 / Datum: 18.11.2016.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija Biserke Živanović, predsednika veća, Spomenke Zarić i Lidije Đukić, članova veća, u predmetu predlagača AA iz..., radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku, odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj ...

 7. Rž g 1069/2016 Celovitost postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž g / Br. predmeta: 1069/2016 / Datum: 16.11.2016.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija Vesne Popović, predsednika veća, Lidije Đukić i Božidara Vujičića, članova veća, u pravnoj stvari predlagača AA i BB iz...,..., radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku, odlučujući o žalbi predlaga ...

 8. Rž r 234/2016 dužina trajanja postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž r / Br. predmeta: 234/2016 / Datum: 27.10.2016.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Snežane Andrejević, predsednika veća, Spomenke Zarić i Biserke Živanović, članova veća, u postupku za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku predlagača AA iz..., čiji je punomoćnik Snježana Pećanac, ...

 9. Rž1 gp 6/2016 celovitost postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: / Br. predmeta: 6/2016 / Datum: 14.07.2016.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Gordana Ajnšpiler Popović u postupku podnosioca DOO E.-p. S.G. iz K., koga zastupa direktor P.D., u postupku zaštite prava na suđenje u razumnom roku, postupku po žalbi predlagača protiv rešenja Privrednog apelacionog suda R4 ...

 10. Rž kp 4/2016 doprinos predlagača

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž kp / Br. predmeta: 4/2016 / Datum: 30.06.2016.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Janka Lazarevića i Dragana Aćimovića, članova veća, sa savetnikom Ivanom Trkuljom Veselinović, kao zapisničarem, u postupku predlagača A.P., radi zaštite prava na suđ ...

Pages