Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 231 rezultata)
 1. Rž g 1450/2015 dužina trajanja postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž g / Br. predmeta: 1450/2015 / Datum: 26.05.2016.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija Snežane Andrejević, predsednika veća, Biserke Živanović i Spomenke Zarić, članova veća, u postupku predlagača M.S.1 iz K., radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku, odlučujući o žalbi predlagača iz ...

 2. Rž k 56/2016

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž k / Br. predmeta: 56/2016 / Datum: 12.05.2016.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Radmile Dragičević-Dičić, predsednika veća, Sonje Pavlović i Zorana Tatalovića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Snežanom Medenicom, kao zapisničarem, u postupku predlagača V.M.-R., ...

 3. R4 r 26/2016 troškovi suda

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: R4 r / Br. predmeta: 26/2016 / Datum: 11.05.2016.

  Vrhovni kasacioni sud u veću sastavljenom od sudija Vesne Popović, predsednika veća, Lidije Đukić i Božidara Vujičića, članova veća, u pravnoj stvari predlagača G.M., A.M. i N.A., svi iz S., odlučujući o zahtevu predlagača za zaštitu prava na suđenje u ra ...

 4. Rž g 698/2016 doprinos predlagača

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž g / Br. predmeta: 698/2016 / Datum: 27.04.2016.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Lidije Đukić, predsednika veća, Božidara Vujičića i Biserke Živanović, članova veća, u pravnoj stvari predlagača S.K. iz B., radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku, odlučujući o žalbi predlagača ...

 5. Rž g 588/2016 dužina trajanja postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž g / Br. predmeta: 588/2016 / Datum: 27.04.2016.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Lidije Đukić, predsednika veća, Božidara Vujičića i Biserke Živanović, članova veća, u pravnoj stvari predlagača M.V. iz B., koga zastupa punomoćnik F.V., advokat iz B., radi zaštite prava na suđenje u ...

 6. Rž g 341/2016 ponašanje suda

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž g / Br. predmeta: 341/2016 / Datum: 27.04.2016.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija Lidije Đukić, predsednika veća, Božidara Vujičića i Biserke Živanović, članova veća, u pravnoj stvari predlagača D.J. iz S., čiji je punomoćnik Z.Č., advokat iz B., radi zaštite prava na suđenje u razum ...

 7. Rž g 1942/2015 dužina trajanja postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž g / Br. predmeta: 1942/2015 / Datum: 22.04.2016.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Biserke Živanović, predsednika veća, Spomenke Zarić i Božidara Vujičića, članova veća, u pravnoj stvari predlagača A.D., S.D. i G.D. iz P., čiji je punomoćnik D.D., advokat iz P., radi zaštite prava na ...

 8. R4 g 30/2016 nedozvoljenost prigovora za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: R4 g / Br. predmeta: 30/2016 / Datum: 20.04.2016.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Ljubica Milutinović, u predmetu predlagača I. DOO B., Ulica … broj …, koga zastupaju advokati M.A.A. i M.J.M. iz ortačkog advokatskog društva M.-A. OD iz B., …, odlučujući o prigovoru za ubrzanje postupka podnetom na osnovu z ...

 9. Rž g 241/2016 dužina trajanja postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: / Br. predmeta: 241/2016 / Datum: 20.04.2016.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija Predraga Trifunovića, predsednika veća, Jelene Borovac i Zvezdane Lutovac, članova veća, u vanparničnom predmetu predlagača V.B. iz K., radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku, odlučujući o žalbi ...

 10. Rž g 447/2015 doprinos predlagača

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž g / Br. predmeta: 447/2015 / Datum: 19.04.2016.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Ljubice Milutinović, predsednika veća, Biljane Dragojević i Marine Govedarice, članova veća, u postupku predlagača T.G. iz B.T., D.R. iz B.T., S.T. iz B.T., J.K. iz B. i M.K. iz B.T., čiji su punomoćni ...

Pages