Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 631 rezultata)
 1. Us 7/2021 3.20; sukob nadležnosti

  Upravna materija / Upisnici: Us / Br. predmeta: 7/2021 / Datum: 31.05.2021.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Gordane Džakula, predsednika veća, Zvezdane Lutovac i Branka Stanića, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, rešavajući sukob nadležnosti između Osnovnog suda u Vrbasu i Upravno ...

 2. Uzp 121/2021 4.1.2.7.2; ponavljanje upravno-sudskog postupka

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 121/2021 / Datum: 26.05.2021.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Branka Stanića, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz..., koga zastupa p ...

 3. Uzp 67/2021 4.1.2.7.1; zahtev za preispitivanje sudske odluke

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 67/2021 / Datum: 26.05.2021.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Branka Stanića, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz..., koga zastupa p ...

 4. Uzp 94/2021 4.1.2.7.2 ponavljanje upravnog sudskog postupka

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 94/2021 / Datum: 26.05.2021.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Branka Stanića i Branislava Bosiljkovića, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz...,......, ...

 5. Uzp 125/2021 4.1.2.7.2; ponavljanje upravno-sudskog postupka

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 125/2021 / Datum: 18.05.2021.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Dobrile Strajina, članova veća, sa savetnikom Ljiljanom Petrović, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz..., BB iz..., ...

 6. Uzp 107/2021 4.1.2.7.1 zahtev za preispitivanje sudske odluke

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 107/2021 / Datum: 18.05.2021.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Dobrile Strajina, članova veća, sa savetnikom Ljiljanom Petrović, kao zapisničarem, rešavajući o zahtevu AA (rođ. AA1) iz...,....../..., ...

 7. Uzp1 2/2020 4.1.2.7.1; zahtev za preispitivanje sudske odluke

  Upravna materija / Upisnici: Uzp1 / Br. predmeta: 2/2020 / Datum: 29.04.2021.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Slađane Nakić Momirović, članova veća, sa savetnikom Ljiljanom Petrović, kao zapisničarem, odlučujući povodom Odluke Ustavno ...

 8. Us 45/2020 3.20 sukob nadležnost

  Upravna materija / Upisnici: Us / Br. predmeta: 45/2020 / Datum: 27.04.2021.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Gordane Džakula, predsednika veća, Zvezdane Lutovac i Božidara Vujičića, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, rešavajući sukob nadležnosti između Upravnog suda i Osnovnog suda ...

 9. Uzp1 4/2020 4.1.2.7.1 zahtev za preispitivanje sudske odluke; 4.1.110 zaključak

  Upravna materija / Upisnici: Uzp1 / Br. predmeta: 4/2020 / Datum: 21.04.2021.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Slađane Nakić Momirović i Dobrile Strajina, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu Preduzeća „Blo ...

 10. Uzp 8/2021 4.1.1.12.7; oglašavanje rešenja ništavim

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 8/2021 / Datum: 12.04.2021.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Slađane Nakić Momirović i Dobrile Strajina, članova veća, sa savetnikom Ljiljanom Petrović, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz..., p ...

Pages