Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 11819 rezultata)
 1. Rev2 465/2020 3.5.15.4.8 tehnološki višak

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 465/2020 / Datum: 28.05.2020.

  Vrhovni kasacioni sud u veću sastavljenom od sudija: Branka Stanića, predsednika veća, Tatjane Matković Stefanović i Tatjane Miljuš, članova veća, u parnici tužioca AA iz..., ul.... broj..., čiji je punomoćnik Stevan Vasić, advokat u..., protiv tuženog BB ...

 2. Rev2 539/2020 3.7; 3.19.1.25.1.3

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 539/2020 / Datum: 28.05.2020.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Branka Stanića, predsednika veća, Tatjane Matković Stefanović i Tatjane Miljuš, članova veća, u parnici tužioca AA iz..., čiji je punomoćnik Petar Zdravković, advokat u..., protiv tuženog Grada Zaječar ...

 3. Rev 2144/2020 3.1.2.8.4; naknada nematerijalne štete

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 2144/2020 / Datum: 28.05.2020.

    Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Slađane Nakić Momirović, predsednika veća, Marine Milanović, Dobrile Strajina, Branislava Bosiljkovića i Danijele Nikolić, članova veća, u parnici tužioca AA iz..., čiji je punomoćnik Milan Karać, ad ...

 4. Kzz OK 5/2020 pogrešna primena zakona

  Krivična materija / Upisnici: Kzz OK / Br. predmeta: 5/2020 / Datum: 28.05.2020.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Dragana Aćimovića, Miroljuba Tomića, Jasmine Vasović i Veska Krstajića, članova veća, sa savetnikom Marijom Ribarić, kao zapisničarem, u krivičnom predme ...

 5. Kzz 330/2020 nepostojanje elemenata kriv. dela; 2.4.1.22.1.2.1

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 330/2020 / Datum: 28.05.2020.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Dragana Aćimovića, Miroljuba Tomića, Jasmine Vasović i Veska Krstajića, članova veća, sa savetnikom Irinom Ristić, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu ...

 6. Rž1 r 4/2020 1.6.6.7; pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 4/2020 / Datum: 27.05.2020.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Jelena Borovac, u predmetu predlagača AA iz sela... kod..., čiji je punomoćnik Zoran Radojević, advokat iz... odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj protiv rešenja Apelacionog suda u Nišu R4 r 18/19 od 25.12.2019. godine, ...

 7. R 61/2020 3.21; delegacija

  Građanska materija / Upisnici: R / Br. predmeta: 61/2020 / Datum: 27.05.2020.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zvezdane Lutovac, predsednika veća, Jelene Borovac i Dragane Marinković, članova veća, u parnici tužilje AA iz..., čiji je punomoćnik Zorica Bojović Rogović, advokat iz..., protiv tužene Republike Srbi ...

 8. Rev2 1804/2018 3.5.15.4.3; nepoštovanje radne discipline

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 1804/2018 / Datum: 27.05.2020.

    U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud u veću sastavljenom od sudija Jasminke Stanojević, predsednika veća, Biserke Živanović i Spomenke Zarić, članova veća, u parnici tužioca AA iz..., čiji je punomoćnik Malina Đokić, advokat iz..., protiv tuženog „BB“ a.d ...

 9. Rev2 2570/2018 3.5.15.4.8; tehnološki višak

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 2570/2018 / Datum: 27.05.2020.

    Vrhovni kasacioni sud u veću sastavljenom od sudija Jasminke Stanojević, predsednika veća, Biserke Živanović i Spomenke Zarić, članova veća, u parnici tužioca AA iz..., čiji je punomoćnik Aleksandar Ostojin, advokat iz..., protiv tuženog DOO „BB“..., či ...

 10. Kzz 372/2020 bitna povreda odredaba kriv. postupanja; čl. 438 st. 1 t. 7 zkp

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 372/2020 / Datum: 27.05.2020.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića, Biljane Sinanović, Milunke Cvetković i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Milom Ristić, kao zapisničarem ...

Pages