Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 11819 rezultata)
 1. Rž1 u 38/2020 1.6.6.7; pravni lekovi za ubrzanje postupka; 1.6.6.6.3; ponašanje suda

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 38/2020 / Datum: 27.05.2020.

    Vrhovni kasacioni sud, sudija Katarina Manojlović Andrić, u predmetu predlagača AA iz..., opština..., čiji je punomoćnik Mihajlo Pavlović, advokat iz..., ulica..., odlučujući o žalbi predlagača zbog nedonošenja odluke po prigovoru radi ubrzavanja postup ...

 2. Kzz 336/2020 usvojen zahtev; troškovnik

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 336/2020 / Datum: 27.05.2020.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića, Biljane Sinanović, Milunke Cvetković i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Snežanom Lazin, kao zapisničar ...

 3. Rev2 1782/2018 3.5.16.2; rokovi za zaštitu prava

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 1782/2018 / Datum: 27.05.2020.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Jasminke Stanojević, predsednika veća, Spomenke Zarić i Biserke Živanović, članova veća, u parnici tužioca AA iz..., čiji je punomoćnik Srđan Tufegdžić, advokat iz..., protiv tuženog „BB“ ...

 4. Rev 984/2020 3.19.1.25.1.4; posebna revizija; 3.19.1.10; troškovi postupka

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 984/2020 / Datum: 27.05.2020.

    Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija Vesne Popović, predsednika veća, Zorane Delibašić, Gordane Komnenić, Biserke Živanović i Božidara Vujučića, članova veća, u parnici tužioca AA iz..., čiji je punomoćnik Milka Vukomanović, advokat iz.. ...

 5. Kd 58/2020 nadležnost i sastav suda

  Krivična materija / Upisnici: Kd / Br. predmeta: 58/2020 / Datum: 27.05.2020.

    Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića, Biljane Sinanović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Snežanom Medenicom, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog AA, zb ...

 6. Rev2 482/2020 3.19.1.25.1.4; posebna revizija; 3.19.1.25.1.3; dozvoljenost revizije

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 482/2020 / Datum: 27.05.2020.

    Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Vesne Popović, predsednika veća, Zorane Delibašić, Gordane Komnenić, Biserke Živanović i Božidara Vujičića, članova veća, u parnici tužioca AA iz..., čiji je punomoćnik Marija Joksović, advokat iz... ...

 7. Rev2 3213/2018 3.5.15.4.8; troškovi postupka

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 3213/2018 / Datum: 27.05.2020.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Jasminke Stanojević, predsednika veća, Spomenke Zarić i Biserke Živanović, članova veća, u parnici tužioca AA iz..., čiji je punomoćnik Aleksandar Ostojin, advokat iz..., protiv tuženog DO ...

 8. R1 722/2019 3.20.1; sukob nadležnosti- građansko pravo

  Građanska materija / Upisnici: R1 / Br. predmeta: 722/2019 / Datum: 27.05.2020.

    Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Jasminke Stanojević, predsednika veća, Biserke Živanović i Spomenke Zarić, članova veća, u parnici tužioca AA iz..., čiji je punomoćnik Jelena Stojanović, advokat iz..., protiv tuženog JP Direkcija z ...

 9. Rev2 1063/2020 3.5.9; zarada, minimalna zarada, minimalna cena rada, naknada zarade i druga primanja; 3.19.1.25.1.3; dozvoljenost revizije

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 1063/2020 / Datum: 27.05.2020.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Jasminke Stanojević, predsednika veća, Biserke Živanović, Spomenke Zarić, Gordane Komnenić i Zorane Delibašić, članova veća, u parnici tužioca AA iz..., čiji je punomoćnik Dragan Travica, advokat iz... ...

 10. R 52/2020 3.21

  Građanska materija / Upisnici: R / Br. predmeta: 52/2020 / Datum: 27.05.2020.

    Vrhovni kasacioni sud u veću sastavljenom od sudija Jasminke Stanojević, predsednika veća, Biserke Živanović i Spomenke Zarić, članova veća, u parnici tužioca AA iz …, protiv tužene Republike Srbije, Osnovni sud u Subotici, radi naknade štete, odlučujuć ...

Pages