Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 668 rezultata)
 1. U 5529/07

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 5529/07 / Datum: 06.03.2008.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Ljubodraga Pljakića, predsednika veća, Dušanke Marjanović i Dragana Skoka, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog suda Srbije Radojkom Marinković, zapisničarem, odlučujući u upravnom ...

 2. U 1761/07

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 1761/07 / Datum: 05.03.2008.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Olge Đuričić, predsednika veća, Obrada Andrića i Tomislava Medveda, članova veća, sa savetnikom suda Nadeždom Nikolić, kao zapisničarem, odlučujući u upravnom sporu po tužbi tužioc ...

 3. U 4642/07

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 4642/07 / Datum: 05.03.2008.

  Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: mr Jadranke Injac, predsednika veća, Zoje Popović i Jelene Ivanović, članova veća, sa savetnikom suda Verom Marinković, kao zapisničarem, rešavajući u upravnom sporu po tužbi tužioca TR \" ...

 4. U 4735/07

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 4735/07 / Datum: 05.03.2008.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: mr Jadranke Injac, predsednika veća, Zoje Popović i Jelene Ivanović, članova veća, sa savetnikom suda Verom Marinković, kao zapisničarem, rešavajući u upravnom sporu po tužbi tužio ...

 5. U 667/08

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 667/08 / Datum: 05.03.2008.

  Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Nade Kljajević, predsednika veća, Zoje Popović i Jelene Ivanović, članova veća, sa savetnikom suda Verom Marinković, kao zapisničarem, rešavajući u upravnom sporu po tužbi tužioca AA, protiv re ...

 6. U 8790/07

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 8790/07 / Datum: 05.03.2008.

  Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Olge Đuričić, predsednika veća, Obrada Andrića i Tomislava Medveda, članova veća, sa savetnikom Nadeždom Nikolić, kao zapisničarem, rešavajući po tužbi \"AA", protiv tuženog Republičk ...

 7. Už 26/08

  Upravna materija / Upisnici: U ž / Br. predmeta: 26/08 / Datum: 29.02.2008.

  U IME NARODA   Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Olge Đuričić, predsednika veća, Obrada Andrića, Tomislava Medveda, mr Jadranke Injac i Zoje Popović, članova veća, sa savetnikom Nadeždom Nikolić, kao zapisničarem, odlučujući po ...

 8. U 6874/07

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 6874/07 / Datum: 28.02.2008.

  Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Danice Bogdanović, predsednika veća, Vere Pešić i Gordane Džakula, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog suda Srbije Ljiljanom Jevtić, zapisničarem, rešavajući u upravnom sporu po tužbi tužioca ...

 9. Uv 982/06

  Upravna materija / Upisnici: Uv / Br. predmeta: 982/06 / Datum: 28.02.2008.

  Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Danice Bogdanović, predsednika veća, Vere Pešić i Gordane Džakula, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog suda Srbije Ljiljanom Jevtić, kao zapisničarem, odlučujući u upravnom sporu po tužbi tuži ...

 10. U 3026/06

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 3026/06 / Datum: 27.02.2008.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Snežane Živković, predsednika veća, Mirjane Ivić i Nevene Milojčić, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, odlučujući u upravnom sporu po tužbi tužioca Predu ...

Pages