Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 19977 rezultata)
 1. Rev 3985/2021 3.1.1.15

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 3985/2021 / Datum: 21.04.2023.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Dobrile Strajina, predsednika veća, Gordane Komnenić i Dragane Mirosavljević, članova veća, u parnici tužioca AA iz..., čiji je punomoćnik Branislav Herceg, advokat iz..., protiv tužene Re ...

 2. Gzp1 1/2023 3.19.1.25.5

  Građanska materija / Upisnici: Gzp1 / Br. predmeta: 1/2023 / Datum: 21.04.2023.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija Dobrile Strajina, predsednika veća, Dragane Mirosavljević i Gordane Komnenić, članova veća, u parnici tužioca JKP „Vodovod opštine Žabalj“, čiji je punomoćnik Mirko Marić, advokat iz..., protiv tuženog ...

 3. Gž-ap 2/2023 3.19.1.24.5; žalba protiv rešenja

  Građanska materija / Upisnici: Gž-Ap / Br. predmeta: 2/2023 / Datum: 21.04.2023.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Dobrile Strajina, predsednika veća, Dragane Mirosavljević i Gordane Komnenić, članova veća, u parnici tužioca AA iz..., čiji je punomoćnik Verica Davidović, advokat iz..., protiv tuženog BB iz..., radi ...

 4. Rev2 1338/2023 3.5.9; 3.19.1.25.1.4

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 1338/2023 / Datum: 21.04.2023.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Gordane Džakula, predsednika veća, Jelene Ivanović, Tatjane Miljuš, Zorana Hadžića i Jelice Bojanić Kerkez, članova veća, u parnici tužilje AA iz..., čiji je punomoćnik Miloš Vučićević, advokat iz..., ...

 5. Rev 1219/2022 3.19.1.9; dostavljanje

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 1219/2022 / Datum: 20.04.2023.

  Vrhovni kasacioni sud u veću sastavljenom od sudija: Dragane Marinković, predsednika veća, Marine Milanović i Zorice Bulajić, članova veća, u parnici tužilje AA iz..., čiji je punomoćnik Slobodan Rakić, advokat iz..., protiv tuženog Građevinskog preduzeća ...

 6. Rev 3436/2022 3.19.1.25.1.4; posebna revizija

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 3436/2022 / Datum: 20.04.2023.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Dragane Marinković, predsednika veća, Marine Milanović, Zorice Bulajić, Vesne Stanković i Radoslave Mađarov, članova veća, u parnici tužilje AA iz..., koju zastupa punomoćnik Ljiljana Jevtić, advokat i ...

 7. Rev2 21/2023 3.5.9; zarada, minimalna zarada, minimalna cena rada, naknada zarade i dr. primanja

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 21/2023 / Datum: 20.04.2023.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Gordane Komnenić, predsednika veća, Marije Terzić, Dragane Miroslavljević, Mirjane Andrijašević i Dobrile Strajina, članova veća, u parnici tužioca AA iz..., čiji je punomoćnik Mirjana Ćir ...

 8. Rev 13340/2022 3.2.2.2.1

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 13340/2022 / Datum: 20.04.2023.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zvezdane Lutovac, predsednika veća, Ivane Rađenović i Vladislave Milićević, članova veća, u parnici tužilaca AA i BB, oboje iz..., kao zakonskih naslednika sada pok. VV, čiji je zajednički ...

 9. Rev 2303/2023 3.1.2.8.3

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 2303/2023 / Datum: 20.04.2023.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Gordane Komenić, predsednika veća, Marije Terzić i Dragane Mirosavljević, članova veća, u parnici tužioca Perutnina Ptuj – Topiko d.o.o. Topola, protiv tuženog AA iz..., čiji je punomoćnik ...

 10. Rev 14047/2022 3.19.1.25.1.3; dozvoljenost revizije

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 14047/2022 / Datum: 20.04.2023.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Vesne Subić, predsednika veća, Zorana Hadžića, Mirjane Andrijašević, Gordane Komnenić i Dobrile Strajina, članova veća, u parnici tužioca-protivtuženog AA iz..., čiji je punomoćnik Miloš Vasić, advokat ...

Pages