Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 644 rezultata)
 1. Ur 15/2020 4.1.2.7; vanredna pravna sredstva

  Upravna materija / Upisnici: Ur / Br. predmeta: 15/2020 / Datum: 13.11.2020.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Branka Stanića, članova veća, sa savetnikom Ljiljanom Petrović, kao zapisničarem, odlučujući o reviziji AA iz..., Bulevar... broj.., u ne ...

 2. Przz 11/2020 2.5.1.7; dostavljanje pismena; 2.5.8.2; pravo na odbranu; 2.5.7.1; zastarelost predmeta i vođenje prekršajnog postupka

  Upravna materija / Upisnici: Przz / Br. predmeta: 11/2020 / Datum: 05.11.2020.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula, Biljane Sinanović, Jasmine Vasović i Dragana Aćimovića, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odluču ...

 3. Przp 2/2020 2.5.29; vanredni pravni lekovi

  Upravna materija / Upisnici: Przp / Br. predmeta: 2/2020 / Datum: 05.11.2020.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Slađane Nakić Momirović, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, rešavajući o zahtevu okrivljenog AA iz..., za van ...

 4. Przz 8/2020 2.5.29.1; zahtev za zaštitu zakonitosti

  Upravna materija / Upisnici: Przz / Br. predmeta: 8/2020 / Datum: 05.11.2020.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula, Biljane Sinanović, Jasmine Vasović i Dragana Aćimovića, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, rešavajući po zahte ...

 5. Przz 9/2020 2.5.3 odgovornost za prekršaj

  Upravna materija / Upisnici: Przz / Br. predmeta: 9/2020 / Datum: 05.11.2020.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula, Biljane Sinanović, Jasmine Vasović i Dragana Aćimovića, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odluču ...

 6. Przz 11/2020 dostavljanje pismena; 2.5.8.2 pravo na odbranu; 2.5.7.1 zastarelost predmeta i vođenje prekršajnog postupka

  Upravna materija / Upisnici: Przz / Br. predmeta: 11/2020 / Datum: 05.11.2020.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula, Biljane Sinanović, Jasmine Vasović i Dragana Aćimovića, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odluču ...

 7. Przz 6/2020 2.5.9 organi nadležni za vođenje pokrenutog postupka; 4.3 prekršajni postupak, ostali prekršaji

  Upravna materija / Upisnici: Przz / Br. predmeta: 6/2020 / Datum: 02.11.2020.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula, Biljane Sinanović, Jasmine Vasović i Dragana Aćimovića, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odluču ...

 8. Uzp 213/2020 4.1.2.7.1 zahtev za preispitivanje sudske odluke; 4.2.1.2 vraćanje ekspoprisane imovine fizičkim licima

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 213/2020 / Datum: 23.10.2020.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Branislava Bosiljkovića, članova veća, sa savetnikom Ljiljanom Petrović, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz..., BB ...

 9. Uzp 193/2020 4.1.1.12.7; oglašavanje rešenja ništavim; 4.2.2; prosveta

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 193/2020 / Datum: 15.09.2020.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Biserke Živanović, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu Ministarstva prosvete ...

 10. Uzp 167/2020 4.1.2.7.1 zahtev za preispitivanje sudske odluke; 4.1.2.5 presude

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 167/2020 / Datum: 04.09.2020.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Branislava Bosiljkovića i Slađane Nakić Momirović, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu Gradsko ...

Pages