Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

6 rezultata prikazano na strani (od ukupno 936 rezultata)
 1. Gž 22/05

  Građanska materija / Upisnici: Gž / Br. predmeta: 22/05 / Datum: 16.02.2005.

  Vrhovni sud Srbije, u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Slobodana Dražića, predsednika veća, Vlaste Jovanović i Ljiljane Ivković- Jovanović, članova veća, u parnici tužioca AA, koga zastupa punomoćnik AB, advokat, protiv tuženih BB i \"VV" ...

 2. Gž 16/05

  Građanska materija / Upisnici: Gž / Br. predmeta: 16/05 / Datum: 05.02.2005.

  Vrhovni sud Srbije, u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Vojimira Cvijovića, predsednika veća, Jovanke Kažić i Milomira Nikolića, članova veća, u parnici tužioca AA, čiji je punomoćnik AB, advokat, protiv tuženih BB, glavnog i odgovornog urednika li ...

 3. Gž 9/05

  Građanska materija / Upisnici: Gž / Br. predmeta: 9/05 / Datum: 26.01.2005.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Vladimira Tamaša, predsednika veća, Vide Petrović-Škero i Sofije Vagner-Ličenoski, članova veća, u pravnoj stvari tužioca AA, čiji je punomoćnik advokat AB, protiv tuženog \"B ...

 4. Gž 3/05

  Građanska materija / Upisnici: Gž / Br. predmeta: 3/05 / Datum: 19.01.2005.

  Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Predraga Trifunovića, predsednika veća, Vesne Popović i Jasminke Stanojević, članova veća, u parnici tužioca AA, čiji je punomoćnik AB, advokat, protiv tuženog \"BB", čiji je punomoćn ...

 5. Gž 82/04

  Građanska materija / Upisnici: Gž / Br. predmeta: 82/04 / Datum: 08.09.2004.

  Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Vladimira Tamaša, predsednika veća, Ljubice Milutinović i Vide Petrović-Škero, članova veća, u parnici tužioca A., čiji je punomoćnik B. advokat, protiv tuženih \"G" – DOO i D. koje z ...

 6. Rev 2724/05

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 2724/05 / Datum: 21.12.2001.

  Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Slobodana Dražića, predsednika veća, Jelene Borovac, Vlaste Jovanović, mr. Ljubice Jeremić i Biljane Dragojević, članova veća, u pravnoj stvari tužioca \"AA", čiji je punomoćnik AB, a ...

Pages