Viši sud u Kruševcu

Adresa: 

Kruševac, Trg kosovskih junaka broj 3

Telefon: 

037/413-669

Faks: 

037/429-589

E-pošta: 

Nadležnost: 

Opšti

Populacija: 

240 463

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.