Viši sud u Pančevu

Adresa: 

Pančevo, Vojvode Radomira Putnika broj 13-15

Telefon: 

013/344-366

Faks: 

013/345-184

E-pošta: 

Nadležnost: 

Opšti

Populacija: 

257 602

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.