Viši sud u Pirotu

Adresa: 

Pirot, Srpskih vladara 126

Telefon: 

010/312-447, 313-726

Faks: 

010/312-442

E-pošta: 

Nadležnost: 

Opšti

Populacija: 

92 277

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.