Viši sud u Prokuplju

Adresa: 

Prokuplje, XXI srpske divizije br.2

Telefon: 

027/321-653, 329-074

Faks: 

027/321-667

E-pošta: 

Nadležnost: 

Opšti

Populacija: 

104 516

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.