Viši sud u Užicu

Adresa: 

Užice, Nade Matić br.6

Telefon: 

031/513-105

Faks: 

031/513-245

E-pošta: 

Nadležnost: 

Opšti

Populacija: 

259 681

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.