za područje Višeg suda u Valjevu

Nadležnost: 

Posebni

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs