Dodeljene nagrade i priznanja sudovima

Vrhovni kasacioni sud, dodelio je nagrade i priznanja sudovima za postignute rezultate i napredak u tekućoj u odnosu na prethodnu godinu, 10. oktobra 2019. godine na Godišnjem savetovanju sudija Republike Srbije u Vrnjačkoj Banji.

Nagrade su dodeljene u dve kategorije ''Povećanje broja rešenih starih predmeta u sudu u odnosu na isti period prethodne godine'' i ''Povećanje broja ukupno rešenih predmeta u sudu u odnosu na isti period prethodne godine''.

I

U kategoriji ''Povećanje broja rešenih starih predmeta u sudu u odnosu na isti period prethodne godine'':

 1. Prva nagrada dodeljena je Privrednom sudu u Beogradu 
 2. Druga nagrada dodeljena je Osnovnom sudu u Kruševcu
 3. Treća nagrade dodeljena je Višem sudu u Beogradu.

II

U kategoriji ''Povećanje broja ukupno rešenih predmeta u sudu u odnosu na isti period prethodne godine'':

 1. Prva nagrada dodeljena je Privrednom sudu u Leskovcu
 2. Druga nagrada dodeljena je Privrednom sudu u Nišu
 3. Treća nagrada dodeljena je Višem sudu u Valjevu.

III

Priznanja za doprinos unapređenju efikasnosti i kvalitetu sudskog sistema dodeljena su:

 1. Višem sudu u Novom Pazaru - za veći broj rešenih predmeta
 2. Višem sudu u Pirotu - za rešavanje starih predmeta
 3. Višem sudu u Prokuplju - za veći broj rešenih predmeta
 4. Osnovnom sudu u Kruševcu - za rezultate u obe kategorije
 5. Osnovnom sudu u Užicu - za rezultate u obe kategorije 
 6. Osnovnom sudu u Loznici - za rezultate u obe kategorije
 7. Osnovnom sudu u Aranđelovcu - za rešavanje starih predmeta
 8. Osnovnom sudu u Despotovcu - za veći broj rešenih predmeta
 9. Osnovnom sudu u Vranju - za rešavanje starih predmeta
 10. Privrednom sudu u Beogradu - za rezultate u obe kategorije 
 11. Privrednom sudu u Nišu - za rezultate u obe kategorije 
 12. Privrednom sudu u Čačku - za rezultate u obe kategorije 
 13. Privrednom sudu u Kragujevcu - za rezultate u obe kategorije. 

Specijalna priznanja dodeljena su:

 1. Višem sudu u Subotici - za dugogodišnje zalaganje za smanjenje broja starih predmeta
 2. Prekršajnom sudu u Beogradu - za veći broj rešenih predmeta i rešenih starih predmeta
 3. Osnovnom sudu u Novom Sadu - za smanjenje broja izvršnih predmeta
 4. Osnovnom sudu u Sjenici - za veći broj rešenih predmeta
 5. Osnovnom sudu u Knjaževcu - za rešavanje starih predmeta.

IV

Priznanja za inovacije koje su doprinele poboljšanju rada suda dodeljena su:

 1. Prvom osnovnom sudu u Beogradu - za unapređenje unutrašnje organizacije rada, poslovanje, planiranje i kontrolu
 2. Osnovnom sudu u Kruševcu - za praćenje rada i aktivnosti sudskih izvršitelja
 3. Višem sudu u Beogradu - za vođenje elektronske baze podataka o privremeno i trajno oduzetoj imovini za potrebe posebnih odeljenja.

Nagrade i priznanja predsednicima sudova uručio je v.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević.

„Cilj dodele nagrada i priznanja sudovima, jeste podsticaj za sve sudove da budu efikasniji, inovativniji i kreativniji“, rekao je v.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda i dodao da nagrađivanje sudova podstiče ostvarivanje najboljih rezultata u radu.

Višedonatorski poverenički fond (MDTF), kojim upravlja Svetska banka, je omogućio sredstva za nabavku konkretnih dobara za svaki  nagrađeni  sud, izradu plaketa  i  priznanja  i  svečanost  dodele nagrada  i priznanja sudovima.