Pripreme za primenu Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku

Vrhovni kasacioni sud uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, organizovao je sastanak predsednika i sudija Vrhovnog kasacionog suda sa predsednicima svih sudova na teritoriji Republike Srbije, povodom početka primene Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, 22. decembra 2015. godine u Beogradu.