Konferencija „Ujednačavanje sudske prakse - iskustva iz regiona”

Vrhovni kasacioni sud i Misija OEBS-a u Srbiji, organizovali su regionalnu konferenciju „Ujednačavanje sudske prakse - iskustva iz regiona”, u četvrtak 19. novembra 2015. godine, u Palati Srbija u Beogradu.

Na konferenciji su razmenjena mišljenja i iskustva sudske prakse u sudovima Srbije i zemalja okruženja. Održavanje konferencije „Ujednačavanje sudske prakse - iskustva iz regiona”, predstavlja značajan korak u obezbeđivanju jedinstvene sudske primene prava i daljem unapređenju ujednačavanja sudske prakse u Srbiji.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda, Dragomir Milojević, je istakao da uloga Vrhovnog kasacionog suda u ujednačavanju sudske prakse treba da bude usmerena na donošenje dobro obrazloženih odluka u konkretnim predmetima, u kojima će biti rešena sporna pravna pitanja sudske prakse kroz donošenje preliminarnih odluka o spornom pravnom pitanju na zahtev prvostepenog suda, odlučivanje o vanrednim pravnim lekovima u krivičnoj materiji, revizijsko odlučivanje i odlučivanje o posebnoj reviziji a sve manje kroz vršenje nadležnosti izvan suđenja.

Šef Misije OEBS-a u Srbiji, ambasador Peter Burkhard, naglasio je da je važno obezbediti mehanizme koji omogućuju da ista pravna pitanja budu rešena na isti način širom zemlje. ,,Sa jedne strane, mehanizmi za ujednačavanje sudske prakse ne smeju ugroziti sudsku nezavisnost, a sa druge, usaglašavnje sudske prakse ne sme da spreči dalji razvoj tumačenja zakona,” dodao je.

Uvodnim izlaganjima su se obratili i Nikola Selaković, ministar pravde i Vesna Ilić Prelić, predsednica Ustavnog suda.

Na konfernciji su učestvovali: Vesna Medenica, predsednica Vrhovnog suda Crne Gore; Lidija Nedelkova, predsednica Vrhovnog suda Makedonije; Branko Masleša, predsednik Vrhovnog suda Slovenije; Vidan Hadži Vidanović, pravni savetnik Evropskog suda za ljudska prava; Vanja Rodić, rukovodilac Sektora za zastupanje Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava; Snežana Andrejević, zamenik predsednika Vrhovnog kasacionog suda i Vesko Krstajić, sudija Vrhovnog kasacionog suda.                                

Konferencija je okupila sudije vrhovnih sudova Crne Gore, Makedonije i Slovenije, Vrhovnog kasacionog suda, Prekršajnog apelacionog suda, Privrednog apelacionog suda, Upravnog suda, predsednike i sudije apelacionih i viših sudova, predstavnike ambasada SAD, Velike Britanije i Kraljevine Holandije, predstavnike međunarodnih organizacija, advokatskih komora i strukovnih udruženja.