Konferencija „Unapređenje kapaciteta u pravosuđu – jačanje vladavine prava”

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević učestvovao je na  konferenciji „Unapređenje kapaciteta u pravosuđu – jačanje vladavine prava“, 31. maja 2018. godine u Beogradu.

Konferenciju je organizovala Pravosudna akademija povodom završetka projekta „Jačanje obrazovnih aktivnosti i unapređenje organizacionih kapaciteta Pravosudne akademije“, koji finansira Evropska unija.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda je istakao značaj projekta za unapređenje pravnog okruženja i jačanja institucija i kapaciteta ljudi i podsetio na kontinuiranu pomoć Evropske unije pravosuđu u Srbiji.

„Od Pravosudne akademije pravosuđe očekuje kvalitetne, efikasne i primenjive programe obuka, radi unapređenja stručnosti i efikasnosti nosilaca pravosudnih funkcija u njihovom samostalnom i nezavisnom vršenju funkcije u skladu sa etičkim standardima profesije“, rekao je predsednik Milojević.

Na konferenciji su predstavljeni ostvareni rezultati projekta u cilju unapređenja sistema obuke u pravosuđu i boljem pristupu standardima Evropskog suda za ljudska prava za sudove u Srbiji.