Konferencija predsednika sudova na temu: Novi zakon o izvršenju i obezbeđenju - novo rešenje za stare predmete

Vrhovni kasacioni sud je uz podršku Projekta “Unapređenje efikasnosti pravosuđa” koji finansira EU održao konferenciju predsednika osnovnih, privrednih, viših i apelacionih sudova na temu: Novi zakon o izvršenju i obezbeđenju - novo rešenje za stare predmete.

Konferencijom je predsedavao predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, koji je otvorio konferenciju i istakao značaj pripreme sudova za postupanje po novom Zakonu o izvršenju i obezbeđenju, kao i ulogu Vrhovnog kasacionog suda kao nosioca posla u sprovođenju Jedinstvenog programa rešavanja starih predmeta i pratećeg Posebnog programa za rešavanje starih izvršnih predmeta.

U uvodnom delu konferencije, izlaganja su imali i NJ.E. Ambasador Majkl Davenport i pomoćnik ministra pravde Nela Kuburović.

Na konferenciji je predstavljeno Uputstvo za sprovođenje Zakona o izvršenju i obezbeđenju i sporazuma o saradnji između Vrhovnog kasacionog suda i projekta IPA2012 “Unapređenje efikasnosti pravosuđa u Republici Srbiji” koje je sačinio Vrhovni kasacioni sud, Visoki savet sudstva i Ministarstvo pravde.

U drugom delu sastanka predstavljen je projekat “Unapređenje efikasnosti pravosuđa” finansiran sredstvima EU, koji osnovnim sudovima treba da pruži podršku u sprovođenju Uputstva.