Konferencija predsednika vrhovnih sudova Centralne i Istočne Evrope

Konferencija predsednika vrhovnih sudova Centralne i Istočne Evrope održana je od 4. do 7. juna 2017. godine u Budimpešti, u organizaciji Vrhovnog suda Mađarske i CEELI Instituta.

Na poziv predsednika Vrhovnog suda Mađarske, predsednik Vrhovnog kasacionog suda Republike Srbije, Dragomir Milojević, učestvovao je na Konferenciji koja je okupila predstavnike vrhovnih sudova na najvišem nivou, koji su imali prilike da razmene znanje i iskustvo i da diskutuju o brojnim temama u cilju unapređivanja i boljeg razumevanja zadataka i funkcija predsednika vrhovnih sudova.

Prvog dana Konferencije, predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević bio je moderator na temu: ”Finansiranje sudstva, planiranje i predlaganje budžeta.”

Teme koje su bile predmet ovogodišnje Konferencije odnose se na: sudsku, institucionalnu, individualnu i nezavisnost u odlučivanju, pristup pravdi, finansiranje sudstva i izgradnju poverenja javnosti u sudove.