Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke usluga - redovno mesečno održavanje i servisiranje liftova u zgradi Suda, javna nabavka male vrednosti broj 1/2013

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Broj: I SU 24/2013-3
Datum: 19.03.2013.
B e o g r a d

Na osnovu člana 12 stav 2. Pravilnika o postupku javne nabavke male vrednosti („Službeni glasnik RS“, broj 50/2009), i člana 52 stav 1 Zakona o uređenju sudova („Službeni glasnik RS“, br. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11, 78/11 i 101/11), v.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda donosi

ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE - JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI BROJ 1/2013 -  

  1. Na osnovu ispravne i odgovarajuće ponude iz izveštaja komisije o stručnoj oceni ponuda, jedini ponuđač u postupku javne nabavke usluga-redovno mesečno održavanje i servisiranje 11 liftova u zgradi pravosudnih organa u Nemanjinoj br 9.   je EUROLIFT d.o.o Niš ul.Stanoja Bunuševca 18a, a na osnovu člana 12 stav 2. Pravilnika o postupku javne nabavke male vrednosti.
  2. Ovu Odluku dostaviti ponuđaču u roku od tri dana.
  3. Ugovor o javnoj nabavci će biti zaključen po isteku roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz člana 107 Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 116/2008).

V.F. PREDSEDNIKA 
VRHOVNOG KASACIONOG SUDA
Dragomir Milojević