Okrugli sto „Efikasno i pravično izvršenje: Harmonizacija kroz izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju”

Okrugli sto „Efikasno i pravično izvršenje: Harmonizacija kroz izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju”, održan je 14. maja 2019. godine u Beogradu.

Obraćajući se uvodnim rečima, v.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević je istakao da dobar pravosudni sistem mora da omogući da donošenje konačnih odluka ne traje „predugo” i da iste u razumnom roku budu izvršene.

Govoreći o značaju izvršenja, v.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda je naglasio da je izvršenje ključni instrument za podizanje i održavanje standarda, da podstiče i održava vladavinu prava i sprečava urušavanje sistema i konačno identifikuje probleme i slabosti zakonodavnog sistema i tako može poslužiti kao osnova i putokaz za dalje reforme.

„Efikasno izvršenje znači da je odluka izvršena u razumnom roku, ali to nije dovoljno, ono mora biti pravično, što ne podrazumeva samo namirenje poverioca, već takvo namirenje koje je najpovoljnije i za dužnika”, zaključio je predsednik Milojević.

Uvodnim rečima su se obratili i Brok Birman, pomoćnik direktora USAID-a za Evropu i Evroaziju i Radomir Ilić, državni sekretar u Ministarstvu pravde.

Okrugli sto je organizovan kroz dve sesije „Evropski standardi građanskog izvršenja” i „Pravo na pravično suđenje u izvršnom postupku - princip proporcionalnosti i unapređenje njegove primene kroz izmene zakona”.

Okrugli sto „Efikasno i pravično izvršenje: Harmonizacija kroz izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju”  organizovao je Projekat vladavine prava Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u saradnji sa Vrhovnim kasacionim sudom, Ministarstvom pravde i Komorom javnih izvršitelja.