Prekršajni sud u Aranđelovcu

Adresa: 

Aranđelovac, Venac slobode br. 10

Telefon: 

034/723-908

Faks: 

034/723-908

E-pošta: 

Nadležnost: 

Posebni

Populacija: 

69 670

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.