Prekršajni sud u Kraljevu

Adresa: 

Kraljevo, Trg Jovana Sarića br. 1

Telefon: 

036-321-591

Faks: 

036-321-591

E-pošta: 

Nadležnost: 

Posebni

Populacija: 

151 886

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.