Prezentacija Godišnjeg izveštaja o radu sudova u 2018. godini

V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević predstavio je Godišnji izveštaj o radu sudova u Srbiji u 2018. godini, 15. marta 2019. godine u Palati Srbija u Beogradu, na sastanku sa predsednicima sudova u Srbiji.

Predstavljajući Izveštaj o radu sudova za 2018. godinu, v.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda je rekao da Izveštaj ukazuje na dobre rezultate sudova, koji su sa manjim brojem sudija (168 u odnosu na 2017. godinu) rešili ukupno 2.298.870 predmeta iz sudeće i izvršne materije i 1.274.588 predmeta koji se ne prikazuju u tabelama u izveštaju kao rešeni predmeti.

V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda je ukazao na trend konstantnog povećanja broja rešenih predmeta u svim sudovima, ne računajući izvršenja, pa je tako u 2016, 2017. i 2018. godini rešavano godišnje oko 500.000 predmeta više nego u 2012. godini.

Govoreći o starim predmetima, Milojević je istakao da je u 2018. godini  rešeno manje starih predmeta i na ukupnom nivou i u sudećim materijama u odnosu na 2017. godinu što je posledica, kako je rekao, sistemskih nedostataka a naročito manjeg broja sudija u sudskom sistemu zbog nepopunjenosti 411 slobodnih sudijskih mesta i višegodišnje zabrane zapošljavanja sudskog osoblja.

V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda je ukazao i na pokazatelje SEREJ-a, prema kojima je vidljivo povećanje efikasnosti u savladavanju priliva i vremenu potrebnom za rešavanje predmeta u 2018. godini, pa je savladavanje priliva 110% u svim materijama i u sudećim oko 105%, a vreme potrebno za rešavanje predmeta je 270 dana.

Uvodnim rečima su se obratili i ministarka pravde Nela Kuburović i NJ.E. Sem Fabrici, šef Delegacije EU u Srbiji.

Na sastanku je predstavljena interaktivna mapa rada sudova, koja je objavljena na veb-sajtu Vrhovnog kasacionog suda.                                       

Prezentaciji Izveštaja o radu sudova su prisustvovali članovi Visokog saveta sudstva, predstavnici ministarstva pravde, međunarodnih organizacija, strukovnih udruženja i civilnog sektora.

Sastanak sa predsednicima sudova i prezentacija Izveštaja o radu, održani su uz podršku projekta „EU za Srbiju – podrška Vrhovnom kasacionom sudu“, koji finansira Evropska unija.