Saopštenje za javnost

Danas je u prostorijama Vrhovnog kasacionog suda potpisan Memorandum o razumevanju između Vrhovnog kasacionog suda i Programa podele vlasti koji finansira Agencija Sjedinjenih američkih država za međunarodni razvoj (USAID).

Svrha ovog Memoranduma je definisanje uslova pod kojim će se odvijati saradnja između Vrhovnog kasacionog suda i Programa podele vlasti, a koje sprovodi East-West Management Institute, Inc.

U načelu, strane potpisnice će sarađivati na izradi novog vebsajta Suda, kao i na razvijanju kapaciteta Vrhovnog kasacionog suda za predstavljanje svog rada u javnosti i upravljanju predmetima, kako bi se Sudu pomoglo da postane transparentniji i efikasniji nosilac sudske vlast u Republici Srbiji.

Planirana pomoć Programa podele vlasti obuhvata, između ostalog i dizajniranje i puštanje u rad novog sajta Suda, dizajniranje i izradu info-pulta u zgradi Vrhovnog kasacionog suda kako bi se unapredilo pružanje usluga građanima i obezbedile korisne informacije u vezi rada sudova i pružanje pomoći u transparentnosti sveukupnog rada Suda, kroz unapređenje komunikacija i bolje predstavljanje Suda u javnosti.