Stručna rasprava „Sloboda izražavanja u praksi Evropskog suda za ljudska prava i domaćih sudova”

Stručna rasprava „Sloboda izražavanja u praksi Evropskog suda za ljudska prava i domaćih sudova” održana je 31. maja 2019. godine u Beogradu, u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda, Misije OEBS-a u Srbiji i Udruženja novinara Srbije.

Obraćajući se u uvodnom delu stručne rasprave, v.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević je ukazao na značaj slobode izražavanja kao ključnog temelja demokratije.

„Evropski sud za ljudska prava, štiteći široku paletu osnovnih ljudskih prava i sloboda, konstantno ističe dominantan značaj slobode izražavanja i njenu suštinsku važnost za zaštitu svih drugih prava i sloboda iz Konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama“, rekao je v.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda.

U uvodnom delu su govorili i NJ.E. Andrea Oricio, šef Misije OEBS-a u Srbiji i Vladimir Radomirović, predsednik Udruženja novinara Srbije i glavni i odgovorni urednik Pištaljke.

Stručna rasprava je organizovana kroz panel diskusije: Primena tripartitnog testa u praksi Evropskog suda za ljudska prava uvezi sa članom 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama; Govor mržnje i sloboda izražavanja-izazovi sudske prakse; Sloboda izražavanja u medijskim predmetima domaćih sudova; Granice dozvoljenog komentarisanja sudskih postupaka u praksi domaćih sudova.

Foto OEBS/Milan Obradović