Studenti Pravnog fakulteta iz Beograda posetili Vrhovni kasacioni sud

Grupa studenata Pravnog fakulteta iz Beograda, koji pohađaju vežbe iz predmeta Radno pravo, posetila je 8. decembra 2016. godine Vrhovni kasacioni sud.

Predsednik Građanskog odeljenja sudija Predrag Trifunović upoznao je studente Pravnog fakulteta sa organizacijom sudstva u Srbiji, sa posebnim osvrtom na rešavanje individualnih radnih sporova. Studenti su imali priliku da učestvuju u simulaciji suđenja.

Vrhovni kasacioni sud i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu zaključili su Sporazum o saradnji u oktobru 2010. godine.