Studijska poseta predstavnika najviših sudova iz Srbije Savetu Evrope i Evropskom sudu za ljudska prava

Delegacija najviših sudova iz Srbije, koju je predvodio predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, boravila je od 6. do 7. decembra 2016. godine, u studijskoj poseti Savetu Evrope i Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu.

Delegaciju su činili zamenik predsednika Vrhovnog kasacionog suda Snežana Andrejević, sudija Vrhovnog kasacionog suda Dragiša Đorđević, predsednik Privrednog apelacionog suda Miroslav Nikolić, predsednik Apelacionog suda u Beogradu Duško Milenković, predsednik Apelacionog suda u Kragujevcu Dubravka Damjanović, predsednik Apelacionog suda u Nišu Dragan Jocić i predsednik Apelacionog suda u Novom Sadu Novica Peković.

Tokom posete, održano je više sastanka sa predstavnicima Saveta Evrope i Evropskog suda za ljudska prava, na kojima se razgovaralo o ulozi Vrhovnog kasacionog suda i apelacionih sudova u harmonizaciji sudske prakse, o harmonizaciji i nezavisnosti sudija u svetlu predstojećih reformi Ustva Srbije i o spornim pravnim pitanja u vezi sa slučajevima protiv Srbije.

Delegacija se sastala i sa Brankom Lubardom, sudijom Evropskog suda za ljudska prava i ambasadorom Zoranom Popovićem, šefom Stalne Misije Srbije pri Savetu Evrope.

Posetu je organizovao Savet Evrope - Direktorat za ljudska prava i vladavinu prava i Direktorat za ljudska prava Odeljenje za primenu ljudskih prava na nacionalnom nivou.