Sudije Vrhovnog kasacionog suda posetile Savet Evrope i Evropski sud za ljudska prava

Sudije Vrhovnog kasacionog suda, boravile su od 30. juna do 1. jula 2015. godine, u studijskoj poseti Savetu Evrope i Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu.

Tokom posete sudije Vrhovnog kasacionog suda su se upoznale sa funkcionisanjem Evropskog suda za ljudska prava i drugim institucijama Saveta Evrope.

Delegaciju sudija su činili sudija Vesko Krstajić, rukovodilac evidencije sudske prakse u Krivičnom odeljenju, sudija Branislava Apostolović, zamenik glavnog i odgovornog urednika Biltena sudske prakse, sudija Jelena Borovac, sudija Lidija Đukić i sudija Jasminka Stanojević.

Poseta je realizovana u okviru projekta Saveta Evrope “Podrška sudstvu u Srbiji u primeni Evropske konvencije o ljudskim pravima”, koji finansira Kraljevina Norveška.