Sudijski pomoćnici posetili Savet Evrope i Evropski sud za ljudska prava

Sudijski pomoćnici Vrhovnog kasacionog suda, apelacionih sudova i Upravnog suda, boravili su od 7. do 8. jula 2015. godine, u studijskoj poseti Savetu Evrope i Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu.

Tokom posete sudijski pomoćnici iz Srbije, su se upoznali sa organizacijom i funkcionisanjem Evropskog suda za ljudska prava i drugih institucija Saveta Evrope.

U okviru posete, sudijskim pomoćnicima je predstavnjen način rada Odeljenja za izvršavanje presuda Evropskog suda za ljudska prava s posebnim naglaskom u pogledu Srbije, Istražnog odeljenja – metode praćene razvojem u sudskoj praksi, Komesara za ljudska prava, Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije i Evropskog komiteta za prevenciju torture. Sudijski pomoćnici su se susreli sa Brankom Lubardom, sudijom Evropskog suda za ljudska prava, upoznali sa sudskom praksom Suda iz 2014. godine i prisustvovali brifingu o predmetu i ročištu Velikog veća Evropskog suda za ljudska prava.

Na kraju posete je istaknut značaj edukacije sudijskih pomoćnika u daljim koracima u procesu ujednačavanja sudske prakse.

Poseta je realizovana u okviru projekta Saveta Evrope “Podrška sudstvu u Srbiji u primeni Evropske konvencije o ljudskim pravima”, koji finansira Kraljevina Norveška, u organizaciji Saveta Evrope – Generalni Direktorat za ljudska prava i vladavinu prava, Direktorat za ljudska prava i Odsek za implementaciju ljudskih prava na nacionlanom nivou.