VI Konferencija predsednika vrhovnih sudova Istočne i Centralne Evrope - najava

Vrhovni kasacioni sud Republike Srbije ove godine je domaćin Konferencije predsednika vrhovnih sudova Istočne i Centralne Evrope, koja će se održati od 20. do 22. juna 2016. godine u  Beogradu.

Konferencija se organizuje u saradnji sa organizacijom CEELI Institut sa sedištem u Pragu, uz podršku Misije OEBS-a uSrbiji i Kancelarije Saveta Evrope.

U radu Konferencije koja se održava jednom godišnje, učestvuju predsednici vrhovnih sudova ili njihovi zamenici, kako bi razmotrili pitanja od zajedničkog interesa za pravosudne sisteme,  razmenili znanja i iskustva i nastavili saradnju između država.

Konferencija promoviše nezavisnost sudstva, jačanje integriteta i odgovornosti, efikasno upravljanje predmetima, borbu protiv korupcije i izgradnju poverenja javnosti u sudove.