Javne nabavke

Na osnovu člana 14. Pravilnika o postupku javne nabavke male vrednosti („Službeni glasnik RS'', broj 50/2009)

REPUBLIKA SRBIJA

VRHOVNI KASACIONI SUD

Poziv za podnošenje ponude

u postupku javnih nabavki male vrednosti dobara broj 5/2013 –

nabavka diktafona za potrebe Vrhovnog kasacionog suda

Na osnovu člana 32. stav 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 116/08)  

VRHOVNI KASACIONI SUD

11000 Beograd, Nemanjina 9

objavljuje

Na osnovu člana 69. i člana 72. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 116/08)  

VRHOVNI KASACIONI SUD

11000 Beograd, Nemanjina 9

objavljuje

Na osnovu člana 14. Pravilnika o postupku javne nabavke male vrednosti („Službeni glasnik RS'', broj 50/2009)

REPUBLIKA SRBIJA

VRHOVNI KASACIONI SUD

Beograd, Nemanjina broj 9

objavljuje

Poziv za podnošenje ponude

u postupku javne  nabavke male vrednosti dobara broj4/2013

 - nabavka računara i štampača za potrebe Vrhovnog kasacionog suda

Pages