Javne nabavke

Na osnovu Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012) 

REPUBLIKA SRBIJA

VRHOVNI KASACIONI SUD

Beograd, Nemanjina broj 9

objavljuje

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku u otvorenom postupku  br. 3/2013 - redovno servisiranje i zamena baterija i drugih potrošnih elemenata sistema za besprekidno napajanje – UPS-eva u objektu pravosudnih organa u  Nemanjinoj br 9

Na osnovu člana 14. Pravilnika o postupku javne nabavke male vrednosti („Službeni glasnik RS'', broj 50/2009)

REPUBLIKA SRBIJA

VRHOVNI KASACIONI SUD

Poziv za podnošenje ponude

u postupku javnih nabavki male vrednosti dobara broj 5/2013 –

nabavka diktafona za potrebe Vrhovnog kasacionog suda

Na osnovu člana 32. stav 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 116/08)  

VRHOVNI KASACIONI SUD

11000 Beograd, Nemanjina 9

objavljuje

Pages