Javne nabavke

Na osnovu člana 69. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 116/08)  

VRHOVNI KASACIONI SUD, 11000 Beograd, Nemanjina 9

objavljuje 

JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda u postupku javne  nabavke dobara male vrednosti

Obaveštavamo Vas da Vrhovni kasacioni sud, kao Naručilac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti za agencijske usluge, u vezi sa organizacijom Savetovanja sudija Srbije na Zlatiboru, koje će biti održano u terminu od 09. do 11. oktobra 2011. godine.

Na osnovu člana 69. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 116/08)  

VRHOVNI KASACIONI SUD, 11000 Beograd, Nemanjina 9, objavljuje

JAVNI POZIV

Pages