Aktuelnosti

Sudijski pomoćnici Vrhovnog kasacionog suda, apelacionih sudova i Upravnog suda, borave od 7. do 8. jula 2015. godine, u studijskoj poseti Savetu Evrope i Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu.

Sudije Vrhovnog kasacionog suda, boravile su od 30. juna do 1. jula 2015. godine, u studijskoj poseti Savetu Evrope i Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, učestvovao je na međunarodnoj konferenciji „Međunarodna sudska, tužilačka i policijska saradnja u borbi protiv kriminala“, koja se održava od 25. do 27. juna 2015. godine na Tari, u organizaciji Udruženja za međunarodno krivično pravo.

Sudije Vrhovnog kasacionog suda, boraviće od 30. juna do 1. jula 2015. godine, u studijskoj poseti Savetu Evrope i Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu.

Delegacija Republike Mađarske, sastavljena od predstavnka Vrhovnog suda i Ministarstva pravde Republike Mađarske, posetila je u četvrtak 25. juna 2015. godine, Vrhovni kasacioni sud.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, učestvovaće na međunarodnoj konferenciji „Međunarodna sudska, tužilačka i policijska saradnja u borbi protiv kriminala“, koja se održava od 25. do 27. juna 2015. godine na Tari.

Vrhovni kasacioni sud je organizovao konferenciju “Izvršenje u građanskim stvarima u Srbiji-trenutno stanje i izazovi”, u ponedeljak 22. juna 2015.

Vrhovni kasacioni sud uz podršku Projekta za vladavinu prava i izvršenja potraživanja, koji finansira Evropska Unija, a sprovodi GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH), organizuje konferenciju “Izvršenje u građanskim stvarima u Srbiji-trenutno stanje i izazovi”, u pone

Vrhovni kasacioni sud uz podršku Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu, organizuje radni sastanak sudijskih savetnika i pomoćnika Vrhovnog kasacionog suda, apelacionih sudova, Privrednog apelacionog suda, Prekršajnog apelacionog suda i Upravnog suda,  posvećen ujednačavanju sudske prakse, 18.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, obratio se učesnicima regionalne konferencije „Glavni pretres i suđenje u razumnom roku: regionalna krivičnoprocesna zakonodavstva i iskustva u primeni“, koja je održana 12. juna 2015.

Pages