Aktuelnosti

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, obratiće se učesnicima regionalne konferencije „Glavni pretres i suđenje u razumnom roku: regionalna krivičnoprocesna zakonodavstva i iskustva u primeni“, koja se održava 12. juna 2015.

Sudije Vrhovnog kasacionog suda, posetile su od 28. do 29. maja 2015. godine, Ministarstvo pravde Republike Slovenije, Vrhovni sud Republike Slovenije i Ustavni sud Republike Slovenije.

Sudije Vrhovnog kasacionog suda boraviće od 28. do 29. maja 2015. godine, u poseti Ministarstvu pravde Republike Slovenije, Vrhovnom sudu Republike Slovenije i Ustavnom sudu Republike Slovenije.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva, sudija Dragomir Milojević, boravio je od 19. do 22. maja 2015.

Vrhovni kasacioni sud Republike Srbije primljen je u članstvo Udruženja Državnih saveta i Vrhovnih upravnih sudova Evropske Unije (ACA-Europe), u svojstvu posmatrača, odlukom Generalne skupštine, koja je održana 19. maja 2015. godine u Brnu, Republika Češka.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević i sudije Vrhovnog kasacionog suda, boraviće od 19. do 22. maja 2015. godine, u poseti Savetu Evrope i Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu.

Vrhovni kasacioni sud je uz podršku Kancelarije Saveta Evrope 14.05.2015. godine, održao Konferenciju na temu - Zaštita prava na suđenje u razumnom roku i Dosadašnja sudska praksa i njeno ujednačavanje.

U periodu od 27. do 29. aprila 2015. godine grupa sudija i savetnika Suda posetila je Savezno ministarstvo pravde Nemačke, Apelacioni sud u Berlinu i Nemačko udruženje sudija.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, primio je Njegovu ekselenciju ambasadora Velike Britanije u Republici Srbiji Denisa Kifa dana 20.04.2015. godine.

Grupa studenata Pravnog fakulteta iz Niša, posetila je u sredu 8. aprila 2015. godine Vrhovni kasacioni sud.

Pages