Saopštenja

Sudskim poslovnikom, čl. 53 i 54 propisano je da Sud daje saopštenja za javnost o odlukama Suda za koje postoji interesovanje javnosti. Sud daje i razna saopštenja u vezi svog rada. U slučaju da je informacija o odluci, odnosno radu Suda neistinito, nepotpuno ili netačno preneta, Sud može zahtevati, u skladu sa zakonom, da se objavi odgovor ili ispravka.

Feb
12
2014

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević primio predstavnike USAID-a u Srbiji- direktora Projekta za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA) Lorensa Vetera sa saradnicima.

Feb
11
2014

Predstavnik Slynn fondacije iz Velike Britanije, Sir Stanley Burtnon, penzionisani sudija Apelacionog suda, posetio Vrhovni kasacioni sud.

Jan
31
2014

Predstavnici Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), koju su činili direktorka misije USAID-a u Srbiji,  Suzan Fric, direktor USAID kancelarije za demokratiju i upravljanje Piter Vibler, menadžer SPP projekta Milena Jenovai i menadžer JRGA projekta Marko Pjević, posetili Vrhovni kasacion

Jan
27
2014

Vrhovni kasacioni sud i USAID predstavili Nacionalni plan za smanjenje broja starih predmeta predsednicima svih sudova u zemlji.

Dva saopštenja sa Opšte sednice Vrhovnog kasacionog suda od 23.01.2014. godine.

S A O P Š T E NJ E
OPŠTE SEDNICE VRHOVNOG KASACIONOG SUDA 
 

Povodom učestalih napada na sudove od strane predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti i istupanja preko sredstava javnog informisanja kojima se daju i nepotpune i netačne informacije o radu sudova,

Povodom učestalih napada na sudove od strane predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti i istupanja preko sredstava javnog informisanja kojima se daju i nepotpune i netačne informacije o radu sudova,

Sudija i vršilac funkcije predsednika Vrhovnog kasacionog suda, Dragomir Milojević, izabran je za predsednika Vrhovnog kasacionog suda 31. oktobra 2013. godine na Prvoj sednici Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije 2013. godine.

Opšta sednica Vrhovnog kasacionog suda, na sednici održanoj 27.08.2013. godine, jednoglasno je podržala Predlog odluke Visokog saveta sudstva od 16.07.2013. godine da se sudija Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević bira za predsednika Vrhovnog kasacionog suda.

Vršilac funkcije predsednika Vrhovnog kasacionog suda, Dragomir Milojević,  primio je danas Romanu Švajger, šefa Odeljenja za vladavinu prava i ljudska prava Misije OEBS-a u Srbiji, sa saradnicima.

Pages