Saopštenja

Sudskim poslovnikom, čl. 53 i 54 propisano je da Sud daje saopštenja za javnost o odlukama Suda za koje postoji interesovanje javnosti. Sud daje i razna saopštenja u vezi svog rada. U slučaju da je informacija o odluci, odnosno radu Suda neistinito, nepotpuno ili netačno preneta, Sud može zahtevati, u skladu sa zakonom, da se objavi odgovor ili ispravka.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, učestvovao je na konferenciji „Aktuelna pitanja unapređenja krivičnog postupka-iskustva Uzbekistana i inostrana praksa“, koja je održana 15. i 16. septembra 2015. godine u gradu Samarkand u Uzbekistanu.

Savet Evrope organizovao je, 17. jula 2015. godine u Beogradu, završnu konferenciju projekta „Podrška sudstvu u Srbiji u primeni Evropske konvencije o ljudskim pravima“.

Sudijski pomoćnici Vrhovnog kasacionog suda, apelacionih sudova i Upravnog suda, boravili su od 7. do 8. jula 2015. godine, u studijskoj poseti Savetu Evrope i Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu.

Sednica Komisije za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2013/2018. godine, održana je 08. jula 2015. godine u Palati Srbija.

Sudije Vrhovnog kasacionog suda, boravile su od 30. juna do 1. jula 2015. godine, u studijskoj poseti Savetu Evrope i Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu.

Delegacija Republike Mađarske, sastavljena od predstavnka Vrhovnog suda i Ministarstva pravde Republike Mađarske, posetila je u četvrtak 25. juna 2015. godine, Vrhovni kasacioni sud.

Sudije Vrhovnog kasacionog suda, posetile su od 28. do 29. maja 2015. godine, Ministarstvo pravde Republike Slovenije, Vrhovni sud Republike Slovenije i Ustavni sud Republike Slovenije.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva, sudija Dragomir Milojević, boravio je od 19. do 22. maja 2015.

Vrhovni kasacioni sud Republike Srbije primljen je u članstvo Udruženja Državnih saveta i Vrhovnih upravnih sudova Evropske Unije (ACA-Europe), u svojstvu posmatrača, odlukom Generalne skupštine, koja je održana 19. maja 2015. godine u Brnu, Republika Češka.

Vrhovni kasacioni sud je uz podršku Kancelarije Saveta Evrope 14.05.2015. godine, održao Konferenciju na temu - Zaštita prava na suđenje u razumnom roku i Dosadašnja sudska praksa i njeno ujednačavanje.

Pages