Saopštenja

Sudskim poslovnikom, čl. 53 i 54 propisano je da Sud daje saopštenja za javnost o odlukama Suda za koje postoji interesovanje javnosti. Sud daje i razna saopštenja u vezi svog rada. U slučaju da je informacija o odluci, odnosno radu Suda neistinito, nepotpuno ili netačno preneta, Sud može zahtevati, u skladu sa zakonom, da se objavi odgovor ili ispravka.

Delegacija Republike Mađarske, sastavljena od predstavnka Vrhovnog suda i Ministarstva pravde Republike Mađarske, posetila je u četvrtak 25. juna 2015. godine, Vrhovni kasacioni sud.

Sudije Vrhovnog kasacionog suda, posetile su od 28. do 29. maja 2015. godine, Ministarstvo pravde Republike Slovenije, Vrhovni sud Republike Slovenije i Ustavni sud Republike Slovenije.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva, sudija Dragomir Milojević, boravio je od 19. do 22. maja 2015.

Vrhovni kasacioni sud Republike Srbije primljen je u članstvo Udruženja Državnih saveta i Vrhovnih upravnih sudova Evropske Unije (ACA-Europe), u svojstvu posmatrača, odlukom Generalne skupštine, koja je održana 19. maja 2015. godine u Brnu, Republika Češka.

Vrhovni kasacioni sud je uz podršku Kancelarije Saveta Evrope 14.05.2015. godine, održao Konferenciju na temu - Zaštita prava na suđenje u razumnom roku i Dosadašnja sudska praksa i njeno ujednačavanje.

Grupa studenata Pravnog fakulteta iz Niša, posetila je u sredu 8. aprila 2015. godine Vrhovni kasacioni sud.

Vrhovni kasacioni sud u partnerstvu sa Ministarstvom pravde i Republičkim javnim tužilaštvom organizovao je konferenciju na kojoj je predstavljena „Funkcionalna analiza pravosuđa u Srbiji“, u utorak 3.

Kolegijum Vrhovnog kasacionog suda, na svojoj sednici održanoj dana 14. novembra 2014. godine, izdao je saopštenje:

Na svečanoj dodeli nagrada za inovacije u pravosuđu, koju je organizovao USAID-ov Program podele vlasti – SPP 13. juna 2014. godine, ambasador Sjedinjenih američkih država Majkl D. Kirbi odao je priznanje predsedniku Vrhovnog kasacionog suda Dragomiru Milojeviću za njegov doprinos ubrzanju sudskih postupaka i boljem upravljanju sudovima u Srbiji.

Danas je u prostorijama Vrhovnog kasacionog suda potpisan Memorandum o razumevanju između Vrhovnog kasacionog suda i Programa podele vlasti koji finansira Agencija Sjedinjenih američkih država za međunarodni razvoj (USAID).

Pages