Saopštenja

Sudskim poslovnikom, čl. 53 i 54 propisano je da Sud daje saopštenja za javnost o odlukama Suda za koje postoji interesovanje javnosti. Sud daje i razna saopštenja u vezi svog rada. U slučaju da je informacija o odluci, odnosno radu Suda neistinito, nepotpuno ili netačno preneta, Sud može zahtevati, u skladu sa zakonom, da se objavi odgovor ili ispravka.

Delegacija Republike Srbije, koju je predvodio predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, u organizaciji Kancelarije stalnog pravnog savetnika Ministarstva pravde SAD pri Ambasadi SAD u Beogradu, boravila je od 31. oktobra do 7. novembra 2015.

Sudije Vrhovnog kasacionog suda, učestvovale su na regionalnoj konferenciji “Odnosi između jurisprudencije Vrhovnih sudova i Evropskog suda za ljudska prava, u svetlu obezbeđivanja pravne sigurnosti građana u regionu“, koja je organizovana od 28. do 30. oktobra 2015. godine u Skoplju.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva, Dragomir Milojević, primio je 27. oktobra 2015. godine u Vrhovnom kasacionom sudu, predstavnike Međunarodne komisije pravnika.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda, Dragomir Milojević, zamenik predsednika suda, sudija Janko Lazarević i predsednik Krivičnog odeljenja suda, sudija Bata Cvetković, sastali su se sa predstavnicima delegacije Asocijacije pravnika Ruske Federacije, 26. oktobra 2015.

Godišnje savetovanje sudija Republike Srbije, u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda, održava se od 14. do 17. oktobra 2015. godine u Vrnjačkoj Banji.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, učestvovao je na konferenciji „Aktuelna pitanja unapređenja krivičnog postupka-iskustva Uzbekistana i inostrana praksa“, koja je održana 15. i 16. septembra 2015. godine u gradu Samarkand u Uzbekistanu.

Savet Evrope organizovao je, 17. jula 2015. godine u Beogradu, završnu konferenciju projekta „Podrška sudstvu u Srbiji u primeni Evropske konvencije o ljudskim pravima“.

Sudijski pomoćnici Vrhovnog kasacionog suda, apelacionih sudova i Upravnog suda, boravili su od 7. do 8. jula 2015. godine, u studijskoj poseti Savetu Evrope i Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu.

Sednica Komisije za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2013/2018. godine, održana je 08. jula 2015. godine u Palati Srbija.

Sudije Vrhovnog kasacionog suda, boravile su od 30. juna do 1. jula 2015. godine, u studijskoj poseti Savetu Evrope i Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu.

Pages