Saopštenja

Sudskim poslovnikom, čl. 53 i 54 propisano je da Sud daje saopštenja za javnost o odlukama Suda za koje postoji interesovanje javnosti. Sud daje i razna saopštenja u vezi svog rada. U slučaju da je informacija o odluci, odnosno radu Suda neistinito, nepotpuno ili netačno preneta, Sud može zahtevati, u skladu sa zakonom, da se objavi odgovor ili ispravka.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, učestvovao je na Međunarodnoj konferenciji predsednika Vrhovnih sudova Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope – „16+1“, koja je održana od 3. do 5. maja 2016. godine u Kini, u organizaciji Vrhovnog narodnog suda NR Kine.

Vrhovni kasacioni sud je uz podršku Projekta “Unapređenje efikasnosti pravosuđa” koji finansira EU održao konferenciju predsednika osnovnih, privrednih, viših i apelacionih sudova na temu: Novi zakon o izvršenju i obezbeđenju - novo rešenje za stare predmete.

Ministarstvo pravde Republike Bugarske u saradnji sa Savetom Evrope organizovalo je međunarodnu konferenciju ministara pravde i drugih predstavnika pravosuđa država članica Saveta Evrope „Jačanje sudske nezavisnosti i nepristrasnosti kao preduslov za vladavinu prava u državama članicama Saveta Ev

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević i zamenik predsednika Vrhovnog kasacionog suda sudija Snežana Andrejević, sastali su se 6. aprila 2016. godine, sa predsednikom Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU), akademikom Vladimirom S.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, primio je 17. marta 2016. godine, delegaciju Kancelarije Turske agencije za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA) u Srbiji, koju je predvodio direktor Mehmed Bajrak.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva, sudija Dragomir Milojević predvodio je visoku delegaciju Republike Srbije u zvaničnoj poseti Republici Turskoj od 22. do 27. februara 2016. godine.  

Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu, svečano je obeležila početak novog projekta u Srbiji „Pravosuđe na temeljima ljudskih prava“, 26. januara 2016. godine u Beogradu.

Delegacija Saveta Evrope, koju je predvodio generalni direktor Generalnog direktorata za ljudska prava i vladavinu prava Saveta Evrope, Philippe  Boillat, posetila je 26. januara 2016. godine Vrhovni kasacioni sud, povodom početka novog projekta „Pravosuđe na temeljima ljudskih prava“.

Vrhovni kasacioni sud uz podršku Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu, organizovao je 21. decembra 2015. godine u Beogradu, drugu radionicu posvećenu pitanjima ujednačavanja sudske prakse za sudijske pomoćnike viših sudova.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda, Dragomir Milojević i sudije Vrhovnog kasacionog suda, boravili su 4. i 5. decembra 2015.

Pages