Saopštenja

Sudskim poslovnikom, čl. 53 i 54 propisano je da Sud daje saopštenja za javnost o odlukama Suda za koje postoji interesovanje javnosti. Sud daje i razna saopštenja u vezi svog rada. U slučaju da je informacija o odluci, odnosno radu Suda neistinito, nepotpuno ili netačno preneta, Sud može zahtevati, u skladu sa zakonom, da se objavi odgovor ili ispravka.

Međunarodni forum “Dijalog sudova – instrument za usklađivanje sudske prakse”, održan je od 21. do 23. juna 2016. godine u Srajevu. Na forumu je učestvovala predsednik Odeljenja za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku Vrhovnog kasacionog suda, sudija Ljubica Milutinović.

VI Konferencija predsednika vrhovnih sudova Istočne i Centralne Evrope, čiji je domaćin Vrhovni kasacioni sud Republike Srbije, održava se od 20. do 22. juna 2016. godine u Beogradu.

Konferenciju je otvorio predsednik Vrhovnog kasacionog suda Republike Srbije Dragomir Milojević.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, učestvovao je na regionalnoj konferenciji „Pravni lekovi u krivičnom postupku-krivična zakonodavstva u regionu i iskustva u njihovoj primeni“, koja je održana 10. juna 2016. godine u Beogradu, u organizaciji Misije OEBS-a u Srbiji.

Predsednik Odeljenja za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku Vrhovnog kasacionog suda, sudija Ljubica Milutinović, učestvovala je na sastanaku povodom uspostavljanja mreže udruženja medijatora - posrednika u rešavanju sporova Jugoistočne Evrope, koji je održan od 6. do 8. juna 2016.

Delegacija Vrhovnog kasacionog suda, boravila je u Beču od 24. do 26. maja 2016. godine, u poseti Ministarstvu pravde i Vrhovnom sudu Austrije, u organizaciji Misije OEBS-a u Srbiji.

Delegacija Vrhovnog kasacionog suda, boravila je od 15. do 21. maja 2016. godine u studijskoj poseti Holandiji.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, učestvovao je na Međunarodnoj konferenciji predsednika Vrhovnih sudova Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope – „16+1“, koja je održana od 3. do 5. maja 2016. godine u Kini, u organizaciji Vrhovnog narodnog suda NR Kine.

Vrhovni kasacioni sud je uz podršku Projekta “Unapređenje efikasnosti pravosuđa” koji finansira EU održao konferenciju predsednika osnovnih, privrednih, viših i apelacionih sudova na temu: Novi zakon o izvršenju i obezbeđenju - novo rešenje za stare predmete.

Ministarstvo pravde Republike Bugarske u saradnji sa Savetom Evrope organizovalo je međunarodnu konferenciju ministara pravde i drugih predstavnika pravosuđa država članica Saveta Evrope „Jačanje sudske nezavisnosti i nepristrasnosti kao preduslov za vladavinu prava u državama članicama Saveta Ev

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević i zamenik predsednika Vrhovnog kasacionog suda sudija Snežana Andrejević, sastali su se 6. aprila 2016. godine, sa predsednikom Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU), akademikom Vladimirom S.

Pages